Czym jest system przewciwpożarowy

25.11.20

/

Safety Power Sp. z o.o.

Czym jest system przewciwpożarowy

System przeciwpożarowy budynku składa się z szerokiego spektrum kompatybilnych urządzeń przeciwpożarowych oraz związanych z nim instalacji.

Głównym zadaniem systemów przeciwpożarowych jest ochrona ludzi i mienia poprzez wykrywanie i sygnalizowanie zagrożeń. Działające w ramach systemu urządzenia przeciwpożarowe przesyłają informacje o zaistniałym pożarze powodując uruchomienie zaprojektowanych ( zainstalowanych) w budynku systemów przeciwpożarowych.

 

 1. Elementy wchodzące w skład systemu przeciwpożarowego
 2. Unikanie problemów z funkcjonowaniem systemów ppoż.

 

1. Jakie elementy wchodzą w skład systemu przeciwpożarowego?

W skład systemu przeciwpożarowego wchodzą urządzenia i elementy będące integralna częścią instalacji odpowiadające za ochronę przed szkodliwymi skutkami pożaru. Projektując system przeciwpożarowy uwzględnia się indywidualny charakter budynku oraz sposób jego przeznaczenia. Dokumentacja projektowa instalacji i urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami uzgadniana jest z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Na system przeciwpożarowy obiektu składają się: 

 • System Sygnalizacji Pożaru (SSP),
 • System Stałych Urządzeń Gaśniczych ( SUG),
 • System tryskaczy,
 • System instalacji hydrantowej,
 • System ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego,
 • System oddymiania klatek schodowych.

 

Głównym zadaniem Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) jest wykrycie pożaru w początkowej jego fazie co umożliwi podjęcie odpowiednich i szybkich działań związanych z ewakuacją osób znajdujących się wewnątrz budynku. W niektórych przypadkach zaprojektowany system ma na celu przekazanie sygnału do najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.  Ważnym zadaniem jest również uruchomienie pozostałych  urządzeń i systemów przeciwpożarowych.

 

W skład Systemu Sygnalizacji Pożaru wchodzą następujące elementy:

 • centrala pożarowa,
 • ręczne ostrzegacze pożarowe,
 • czujki pożarowe,
 • sygnalizatory akustyczne,
 • elementy sterujące,
 • elementy kontrolne,
 • wskaźniki zadziałania,
 • oznakowanie,
 • dokumentacja projektowa.

 

System przeciwpożarowy w zależności od funkcji i środka gaśniczego tworzy również System Stałych Urządzeń Gaśniczych ( SUG) przeznaczony do walki w pierwszej fazie powstania pożaru. Najważniejszym zadaniem jest zapobieganie przenoszeniu się ognia i wysokiej temperatury z pomieszczeń zajętych pożarem do innych części budynku. Stałe urządzenia gaśnicze bazują na różnych środkach gaśniczych – wodzie, gazie, mgle wodnej, pianie, proszku lub aerozolu.

 

System wentylacji pożarowej wchodzący w skład systemu przeciwpożarowego ma za zadanie zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi w razie pożaru. Rodzaj zastosowanego systemu oddymiania zależy od architektury i przeznaczenia danego budynku. Do najczęściej stosowanych należą systemy oddymiania działające na zasadzie grawitacyjnej, które współpracują  z systemami sygnalizacji pożaru. Montaż obejmuje głównie ciąg komunikacyjny czyli klatki schodowe oraz windy. W skład grawitacyjnego systemu oddymiania budynków wchodzą następujące elementy: klapy dymowe, okna oddymiające i napowietrzające wyposażone w napędy elektryczne, czujki pożarowe oraz ręczne przyciski oddymiania.

 

Niezbędnym elementem systemu przeciwpożarowego jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, umożliwiające oświetlenie dróg ewakuacyjnych w sytuacji braku zasilania elektrycznego. Oświetlanie awaryjne uruchamia się automatycznie dzięki czemu zapewnia bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji z miejsca zagrożonego pożarem.  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświetlenie ewakuacyjne powinno znajdować się w każdym budynku publicznym obejmując:

 

 • wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla ponad 200 osób, np. sale sportowe, konferencyjne, audytoria, lokale rozrywkowe;
 • teatry, kina, filharmonie oraz inne sale widowiskowe;
 • budynki tymczasowe, przeznaczone na różne zgromadzenia ludzi;
 • drogi ewakuacyjne oświetlone jedynie sztucznym światłem o powierzchni większej niż 2000 m2
 • drogi przeznaczone dla osób z ograniczonymi zdolnościami poruszania się np. drogi do szpitala;
 • we wszystkich pomieszczeniach o powierzchni większej niż 2000 m2 użytku publicznego, budynkach zamieszkania zbiorowego, magazynach oraz halach produkcyjnych;
 • na drogach ewakuacyjnych wysokich i wysokościowych budynkach użytku publicznego i zamieszkania zbiorowego;
 • na drogach do wszystkich wyżej wymienionych budynków.

 

W jaki sposób uniknąć problemów z funkcjonowaniem systemów przeciwpożarowych w obiekcie?

Niezawodny system przeciwpożarowy to gwarancja bezpieczeństwa ludzi przebywających w danym budynku a także ochrona znajdującego się w nim mienia.  Jednak by spełnić te wymagania konieczny jest regularny przegląd i serwis systemów przeciwpożarowych. Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i odpowiednim czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w normach prawnych obowiązujących w Polsce i dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

 

Niezależnie od obowiązujących przepisów, przeprowadzanie regularnych kontroli systemów i sprzętu  przeciwpożarowego powinno być naszych nadrzędnym nawykiem.

Pozostałe artykuły

Szkolenie z systemu sygnalizacji pożarowej Bosch

19.04.24

/

Zespół Safety Power

Tak kończymy ten tydzień????

Nasz personel stale podnosi swoje kwalifikacje i regularnie uczestniczy w szkoleniach branżowych. Rozwijamy się dla Was, aby móc świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Koncepcja zabezpieczenia obiektu systemem sygnalizacji pożarowej

09.04.24

/

Zespół Safety Power

W naszym biurze praca wre od samego rana! ????????????

Nasi specjaliści przygotowują koncepcję zabezpieczenia obiektu systemem sygnalizacji pożarowej dla naszego Klienta.

Przeglądy techniczne urządzeń przeciwpożarowych

04.03.24

/

Zespół Safety Power

Prężnie zaczynamy nowy tydzień ????

Okresowe przeglądy techniczne są nieodłącznym elementem dbania o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Nasi specjaliści dokonają bezpłatnej wyceny usług związanych z ochroną przeciwpożarową oraz w profesjonalny sposób zajmą się potrzebami każdego Klienta.

System sygnalizacji pożarowej

07.03.24

/

Zespół Safety Power

Nasi specjaliści zadbają o bezpieczeństwo Twojego obiektu ???? W tym tygodniu zrealizowaliśmy kolejną inwestycję dla naszego stałego Klienta, modernizując system sygnalizacji pożarowej w obiekcie magazynowo-biurowym w województwie małopolskim. Niezmiernie cieszymy się z faktu, że darzycie nas zaufaniem i wracacie po więcej. To motywuje nas jeszcze bardziej do działania. Dziękujemy za zaufanie. Ochrona ludzkiego życia, zdrowia i mienia to dla nas bezdyskusyjny priorytet.

Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej

16.02.24

/

Zespół Safety Power

Kolejny produktywny tydzień za nami ????

Nasi specjaliści przeprowadzają prace związane z modernizacją systemu sygnalizacji pożarowej w jednej z drukarni na terenie województwa mazowieckiego tak, aby spełniał najwyższe standardy bezpieczeństwa. Na Państwa życzenie dokonamy bezpłatnej wyceny usług związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

Bierne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

01.02.24

/

W dniu dzisiejszym realizujemy bierne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie produkcyjno-magazynowym na terenie województwa lubelskiego. Nasi technicy wykonują czynności związane z zabezpieczeniem przejść rur, przewodów elektrycznych oraz teletechnicznych przez ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

Cieszymy się, że możemy dbać o Wasze bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu.

System gaszenia gazem

22.01.24

/

Zespół Safety Power

Takie poniedziałki to my lubimy! ????

W dniu dzisiejszym nasi technicy zakończyli prace modernizacyjne na zautomatyzowanym, niskociśnieniowym systemie gaśniczym. To kolejny krok do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Cieszymy się, że możemy dbać o Wasze bezpieczeństwo.

Potrzebujesz pomocy w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści dokonają indywidualnej analizy i bezpłatnej wyceny.

Montaż systemu sygnalizacji pożarowej

11.01.24

/

Zespół Safety Power

Na zewnątrz -5°C, a my dalej nie zwalniamy tempa ????????????

W dniu dzisiejszym realizujemy montaż systemu sygnalizacji pożarowej na terenie województwa lubelskiego. Dziękujemy za zaufanie. Postaw na jakość i doświadczenie.

Instalacja systemu oddymiania grawitacyjnego

21.09.23

/

Zespół Safety Power

Kolejny tydzień przynosi nowe wyzwania! Tym razem w województwie podkarpackim. Modernizujemy system oddymiania budynku zapewniając najwyższe standardy obsługi. Naszą misją jest dbanie o Wasze bezpieczeństwo.

Tlenek węgla - zadbaj o swoje bezpieczeństwo

15.12.21

/

Zespół Safety Power

Tlenek węgla, zwany czadem,  jest gazem  trującym, lżejszym od powietrza bezbarwnym i bezwonnym . Powstaje w wyniku spalania różnego rodzaju paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do prawidłowego spalania.

Instalacja stałego urządzenia gaśniczego gazowego w zabytkowej bibliotece

10.12.21

/

Zespół Safety Power Sp. z o.o.

W ostatniach dniach zakończyliśmy instalację stałego urządzenia gaśniczego gazowego, w bibliotece budynku zabytkowego. Z uwagi na wartość zbiorów biblitecznych, naszym podstawowym zadaniem było zapewnienie maksimum bezpieczeństwa nie tylko dla ludzi przebywających wewnątrz pomieszczeń ale także bezcennych księgozbiorów. 

System sygnalizacji pożaru i regularne przeglądy przeciwpożarowe - gwarancją bezpieczeństwa obiektu

30.11.20

/

Safety Power Sp. z o.o.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w budynkach określają obowiązujące rozporządzenia oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej....

Czym jest system przewciwpożarowy

25.11.20

/

Safety Power Sp. z o.o.

System przeciwpożarowy budynku składa się z szerokiego spektrum kompatybilnych urządzeń przeciwpożarowych oraz związanych z nim instalacji...

System sygnalizacji pożaru, zasady działania

18.11.20

/

Safety Power Sp. z o.o.

Jako właściciele czy zarządcy budynków w których przebywają ludzie jesteśmy zobligowani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stworzenia warunków...

Nasza realizacja montaż CCTV IP

14.10.20

/

Safety Power Sp. z o.o.

Interesująca realizacja. Montaż CCTV IP - monitoring wizyjny. Instalacja telewizji dozorowej w zakresie obszaru na zewnątrz budynku

Przeglądy przeciwpożarowe - jak często i dlaczego są ważne?

12.10.20

/

Safety Power Sp. z o.o.

Jednym z najważniejszych elementów profilaktyki przeciwpożarowej, jest wyposażenie obiektu w odpowiedni sprzęt pozwalający wykryć i opanować pożar...

Jak wyglądają przeglądy przeciwpożarowe budynków?

11.08.20

/

Safety Power Sp. z o.o.

Kontrola przeciwpożarowa budynku skierowana jest m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, a także administratorów i zarządców budynków...

Siła bezpieczeństwa

20.07.20

/

Safety Power Sp. z o.o.

Szukasz firmy, która kompleksowo doradzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Zadzwoń bądź napisz do nas przy pomocy formularza kontaktowego. Nasi specjaliści znajdą rozwiązanie na wszelkie problemy dot. systemów przeciwpożarowych i systemów alarmowych w Twoim budynku.

Kto może zostać rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

17.09.20

/

Safety Power Sp. z o.o.

Zadania związane z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową, oraz znane nam przeglądy przeciwpożarowe,..

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.