Legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Przegląd gaśnic, legalizacja gaśnic i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Niezależnie od profilu działalności, każdy budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w gaśnice. Dotyczy to również budynków, w których odbywa się działalność produkcyjno-magazynowa czy w nieruchomościach wykorzystywanych jako obiekt inwentarski. W urządzenia muszązostać wyposażone również place składowe.

 

Na czym polega legalizacja gaśnic?

Gaśnice to podstawowe środki ochrony ppoż. Bardzo często to one pozwalają na skuteczne ugaszenie pożaru w pierwszej jego fazie. Szybko wykryty pożar, z pomocą sprawnej gaśnicy może być skutecznie ugaszony. Istotnym jest aby pracownicy zatrudnieni w budynku systematycznie uczestniczyli w szkoleniach ppoż., podczas których można nabyć praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania środków gaśniczych i prawidłowego użycia gaśnic. Koniecznym warunkiem pełnej sprawności gaśnic są ich regularne przeglądy. Każde urządzenie posiada własny okres gwarancji. Istotnym jest by nie mylić go z okresem legalizacji. Gwarancję określa producent urządzenia, który zaświadcza, że przez dany okres czasu urządzenie będzie działało prawidłowo. Okres legalizacji gaśnicy (w tym legalizacji agregatów gaśniczych) określają odrębne przepisy. W Polsce zakres stosowania oraz konserwacji gaśnic jest określony w rozporządzeniu Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów. Za legalizację gaśnic uznaje się szereg działań, które mają na celu sprawdzenie i potwierdzenie, że dane urządzenie spełnia wszystkie warunki. Do procedur legalizacji gaśnic możemy więc zaliczyć przegląd gaśnic oraz, jeśli pojawia się taka konieczność, jej naprawę. Można wyróżnić legalizację gaśnic niżej wymienionych typów:

  • legalizacja gaśnic proszkowych;

  • legalizacja gaśnic pianowych;

  • legalizacja gaśnic wodno-mgłowych;

  • legalizacja gaśnic na dwutlenek węgla;

  • legalizacja gaśnic na czysty środek gaśniczy.

Przegląd gaśnic – rodzaje pożarów

Należy pamiętać, że konkretne typy gaśnic przeznaczone są do różnych typów pożarów. W przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej można wyróżnić pięć takich grup:

  • Typ A - pożary materiałów stałych pochodzenia organicznego;

  • Typ B - pożary materiałów stałych topiących się (w tym pożary cieczy);

  • Typ C - pożary gazów;

  • Typ D - pożary metali;

  • Typ F - pożary tłuszczów i olejów, stosowanych w urządzeniach kuchennych.

Powyższy podział warunkuje dobór konkretnego typu gaśnicy. Rodzaj gaśnic, w jakie ma zostać wyposażony budynek, jest określony w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. To właśnie tzw. instrukcja ppoż. zawiera informację m.in. na temat przeprowadzania przeglądów urządzeń przeciwpożarowych (system sygnalizacji pożarowej, system oddymiania, oświetlenie awaryjne, dźwiękowy system ostrzegawczy itd.) oraz przeglądów gaśnic. Niekiedy producenci wskazują na częstsze niż wymagają przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeglądy gaśnic. Takie zalecenia mogą pojawić się, np. gdy gaśnica umiejscowiona jest w środowisku o dużej wilgotności i narażona jest na działanie innych czynników atmosferycznych lub substancji chemicznych.

 

Konserwacja gaśnic i przegląd agregatów gaśniczych

Podczas czynności konserwacyjnych i przeglądu technicznego gaśnic ocenia się stan zbiornika gaśnicy, z uwzględnieniem oznak korozji, braków w powłoce lakierniczej oraz różnego typu uszkodzeń mechanicznych. W dalszej kolejności sprawdzany jest, m.in. wskaźnik ciśnienia oraz obecność plomby. Podczas przeglądu gaśnicy wymienia się również uszczelki oraz wykonuje się próbę ciśnieniową. W tym miejscu zaznaczyć należy różnicę między konserwacją prostą – która polega głównie na oględzinach zewnętrznych gaśnicy - a konserwacją złożoną, kiedy sprawdza się również wnętrze urządzenia. Zaawansowany serwis gaśnic, obejmujący wnętrze zbiornika, zawór oraz połączenia gwintowe ma miejsce raz na pięć lat. Konserwacja gaśnic najczęściej dotyczy napełnienia lub wymiany środka gaśniczego, wymiany oznakowania oraz renowacji, np. malowania (koniecznej, gdy zauważalne są ogniska korozji). Profesjonalnie przeprowadzona konserwacja agregatów gaśniczych ma na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności agregatu oraz zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania gaśnic.

 

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przy przeglądzie gaśnic?

Właściciele gaśnic muszą wiedzieć, że urządzenia posiadające zbiorniki wyprodukowane przed 1992 rokiem powinny zostać trwale wycofane z eksploatacji. Regularne przeglądy techniczne oraz konserwacja gaśnic i agregatów gaśniczych przeciwdziała przeterminowaniu się środka gaśniczego, oraz pozwala na zdiagnozowanie ewentualnych wad konstrukcyjnych.

Jak często należy przeprowadzać przegląd systemów oddymiania

Prawidłowe działanie urządzeń do usuwania dymu, potocznie zwanych systemami oddymiania, w sytuacji zagrożenia pożarowego, decyduje o życiu i zdrowiu ludzi, znajdujących się wewnątrz budynku. Nawet najbardziej zaawansowana technologia wykonania instalacji, nie spełni w 100%  pokładanych w niej oczekiwań, jeśli nie będzie poddawana regularnym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Rodzaje systemów wentylacji pożarowej

Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wskazują wprost które budynki powinny zostać wyposażone w urządzenia oddymiające bądź systemy różnicowania ciśnienia. Czym właściwie jest taka instalacja, z czego się składa i jakie jej rodzaje można wyróżnić? W dzisiejszym artykule przyglądamy się bliżej tym kwestiom...

Legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Niezależnie od profilu działalności, każdy budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w gaśnice. Dotyczy to również budynków, w których odbywa się działalność produkcyjno-magazynowa czy w nieruchomościach wykorzystywanych jako obiekt inwentarski. W urządzenia muszązostać wyposażone również place składowe.

Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zarządcy, właściciele bądź użytkownicy obiektu budowlanego zadbać o właściwe zabezpieczenie nieruchomości m.in. przed zagrożeniem pożarowym. Spoczywa na nich obowiązek respektowania wymagań techniczno-budowlanych oraz wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zobacz ostatnią aktualność

Warsztaty POLON-ALFA S.A. pt. "Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2024"

18.06.24

/

Zespół Safety Power

W dniach 12-15 czerwca nasz zespół uczestniczył w XXX Jubileuszowych Ogólnopolskich Warsztatach „Sygnalizacja i Automatyka Pożarowa SAP 2024” organizowanych przez firmę POLON-ALFA S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.