Audyt przeciwpożarowy

AUDYT PRZECIWPOŻAROWY BUDYNKU


Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku. Czym jest ocena stanu bezpieczeństwa?

 

Ocena stanu bezpieczeństwa w budynku, to inaczej kontrola poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Audyt opiera się na  porównaniu warunków istniejących w obiekcie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Zakres audytu określany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb. Może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

 

Co sprawdzamy podczas analizy?

 

 • Ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej
 • Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i inne systemy przeciwpożarowe
 • Ważność przeglądów technicznych sprzętu ppoż
 • Warunki ewakuacji w obiekcie
 • Procedury postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie
 • Odległości od budynków sąsiadujących
 • Zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
 • Drogi pożarowe i bramy wjazdowe
 • Aktualność dokumentacji, w tym Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Regularności ćwiczeń ewakuacyjnych
 • Oznakowania obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN.
 • Aktualności szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

Dlaczego warto zrealizować audyt przeciwpożarowy?

 

Przepisy przeciwpożarowe nakładają na właścicieli bądź zarządców szereg obowiązków i zadań. Przeprowadzenie audytu pozwoli na wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz poprawienie stanu bezpieczeństwa.

 

W przypadku kontroli przez organy kontrolno-rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej, wcześniej przeprowadzony audyt pozwoli na uniknięcie ewentualnych konsekwencji. Niedopełnienie obowiązków może grozić powstaniem pożaru bądź innego zagrożenia. Skutkiem mogą być ogromne straty materialne, odpowiedzialność karna a także zakwestionowanie wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.

 

Kto powinien wykonać analizę bezpieczeństwa pożarowego budynku?

 

Analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego powinna przeprowadzać osoba mająca wiedzę i doświadczenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej legitymująca się co najmniej tytułem Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

 

Dlaczego to nam warto powierzyć przeprowadzenie kontroli?

 

Nasza kadra składa się z rzeczoznawców, inżynierów i techników pożarnictwa mających wieloletnie doświadczenie w branży ochrony przeciwpożarowej budynków. Posiadamy wiedzę i umiejętności pozwalające na profesjonale przeprowadzenie analizy. Po przeprowadzonym audycie sporządzamy raport, w którym wykazujemy wszelkie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskażemy odpowiednie rozwiązania eliminujące wykryte błędy.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

mail:

info@safetypower.pl

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Systemy alarmowe

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

Mail:

info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

sobota: 9.00-14.00

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.