Audyt przeciwpożarowy

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.) za ochronę przeciwpożarową w obiekcie odpowiada bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe nakładają na ww. osoby szereg zadań i obowiązków, które należy spełnić, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym w danym obiekcie. Jednym z podstawowych narzędzi służących do analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie jest przeprowadzenie audytu przeciwpożarowego.

 

AUDYT PRZECIWPOŻAROWY BUDYNKU

Audyt przeciwpożarowy (analiza bezpieczeństwa pożarowego) to ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku, która ma na celu zweryfikowanie, czy wybrany budynek spełnia wszystkie normy w kontekście ochrony przeciwpożarowej i czy jego aktualny stan techniczny jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Audyt opiera się na porównaniu warunków istniejących w obiekcie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Zakres audytu określany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb. Może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

 

CO WERYFIKUJEMY PODCZAS ANALIZY?

 • ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej;
 • wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i inne systemy przeciwpożarowe;
 • ważność przeglądów technicznych sprzętu ppoż.;
 • warunki ewakuacji w obiekcie;
 • procedury postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie;
 • odległości od budynków sąsiadujących;
 • zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
 • drogi pożarowe i bramy wjazdowe;
 • aktualność dokumentacji, w tym Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • częstotliwość ćwiczeń ewakuacyjnych;
 • oznakowania obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN;
 • aktualność szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

DLACZEGO WARTO ZREALIZOWAĆ AUDYT PRZECIWPOŻAROWY?

Przepisy przeciwpożarowe nakładają na właścicieli bądź zarządców szereg obowiązków i zadań. Przeprowadzenie audytu pozwoli na wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz poprawienie stanu bezpieczeństwa.

W przypadku kontroli przez organy kontrolno - rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej, wcześniej przeprowadzony audyt pozwoli na uniknięcie ewentualnych konsekwencji. Niedopełnienie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej może grozić powstaniem pożaru bądź innego zagrożenia. Skutkiem mogą być ogromne straty materialne, odpowiedzialność karna, a także zakwestionowanie wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.

 

KTO POWINIEN WYKONAĆ ANALIZĘ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU?

Analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego powinna przeprowadzać osoba mająca wiedzę i doświadczenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej legitymująca się co najmniej tytułem Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

 

DLACZEGO TO NAM WARTO POWIERZYĆ PRZEPROWADZENIE KONTROLI?

Nasza kadra składa się z rzeczoznawców, inżynierów, techników pożarnictwa oraz czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej mających wieloletnie doświadczenie w branży ochrony przeciwpożarowej budynków. Posiadamy wiedzę i umiejętności pozwalające na profesjonale przeprowadzenie analizy. Po przeprowadzonym audycie sporządzamy raport, w którym wykazujemy wszelkie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskażemy odpowiednie rozwiązania eliminujące wykryte błędy.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 663 814 768

e-mail: info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 9:00–17:00

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 663 814 768

e-mail: info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 9:00–17:00

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.