Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem, który opracowujemy oraz aktualizujemy dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, w których jest on wymagany. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (potocznie instrukcja ppoż.) jest opracowywana przez inżynierów pożarnictwa zawodowo związanych ze strukturami Państwowej Straży Pożarnej. Wykonana przez nas instrukcja bezpieczeństwa pożarowego spełnia obowiązujące wymagania prawne w tym zakresie, a w szczególności zawiera wysokiej klasy plany ewakuacyjne, które są jednym z najważniejszych elementów dokumentacji. Solidnie opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać między innymi:

  • część opisową;

  • graficzne plany ewakuacyjne;

  • załączniki.

Gdzie wymagana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U z 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.) właściciele lub zarządcy muszą opracowywać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, w których:

  • występuje strefa zagrożenia wybuchem,

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,

  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,

  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.


Kto może sporządzać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego, powinna zostać opracować przez osobę posiadająca, co najmniej tytuł inspektora ochrony przeciwpożarowej lub tytuł technika pożarnictwa. Warto też dodać, że z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego należy zapoznać stałych użytkowników obiektu. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest podstawą do przeprowadzania tzw. próbnych ewakuacji obiektu.

 

Dlaczego opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego warto powierzyć właśnie nam?

Przyjazd i wycenę sporządzenia dokumentu, jakim jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, dla obiektu po przeprowadzonej wizji lokalnej wykonujemy za darmo. Nasza doświadczona kadra i inżynierów i rzeczoznawców ppoż. posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu dokumentów projektowych związanych z urządzeniami przeciwpożarowymi budynków a także planów ewakuacyjnych wchodzących w skład instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Posiadamy niezbędną wiedzę i uprawnienia, które pozwalają na stworzenie dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi. Współpracując z organami kontrolnymi PSP dokładnie znamy potrzeby i wymagania jakie są stawiane przy czynnościach kontrolno-rozpoznawczych. Wykorzystując doświadczenie zawodowe zapewnimy przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na najwyższym poziomie. Wzorowo opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna stanowić zbiór zasad i procedur przydatnych w codziennym funkcjonowaniu budynku, jak również w sytuacji zagrożenia pożarowego. Istotnym elementem dokumentu jest zbiór zasad opisujący wymagane czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych oraz przegląd gaśnic.

 

Do wersji papierowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dołączamy wydrukowane w wysokiej rozdzielczości plany ewakuacyjne, które można umieścić w widocznym miejscu w budynku oraz wersję elektroniczną dokumentu na płycie CD.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej wykonania lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zawierającej plany ewakuacyjne. W zakresie realizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wykonamy przegląd gaśnic wraz z ich prawidłowym rozmieszczeniem w Twoim obiekcie w cenie opracowania dokumentu.

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub skorzystaj ze znajdującego się poniżej formularza kontaktowego.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 676

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.