Szkolenia PPOŻ

Szkolenie przeciwpożarowe

Podczas szkolenia uczymy zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zwracamy uwagę na czynniki, które mogą stwarzać zagrożenie. Pokazujemy, jak poprawnie posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym, będącym na wyposażeniu budynku. W części praktycznej każdy uczestnik szkolenia będzie mógł wypróbować skuteczność gaśnicy przy gaszeniu pojemnika z benzyną.