Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Przejdź do kategorii

Wysoka jakość zabezpieczenia ppoż. i profesjonalny montaż

Naszym celem jest profesjonalna obsługa związana z ochrona przeciwpożarową budynków od projektów po montaż i konserwację systemów przeciwpożarowych, gaśnic oraz hydrantów. Nasza kadra posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do jak najbardziej ekonomicznego podejścia w zakresie wymagań jakie stawiają nam przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków  oraz wymogi związanych z profesjonalnym projektowaniem systemów przeciwpożarowych.

Postaw na jakość

Wiele firm nam zaufało. Jeżeli potrzebujesz kompleksowych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej skontaktuj się z nami. Zapewniamy fachową wiedzę i wsparcie począwszy od fazy projektowania instalacji po montaż i konserwację. Współpracując z nami masz gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług. Dobierzemy odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe dla Twojego obiektu, ekonomiczne pod względem cenowym i spełniające wymagania przepisów oraz norm. Dzięki bliskiej współpracy z firmami dystrybuującymi urządzenia przeciwpożarowe posiadamy konkurencyjne ceny. Skontaktuj się i zacznij współpracę z nami a Twoja inwestycja zostanie poprowadzona profesjonalnie, bez późniejszych problemów z eksploatacją.

Zainwestuj w bezpieczeństwo

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi przeciwpożarowe. Oferujemy swoje wsparcie przy projektowaniu i opracowywaniu dokumentacji przeciwpożarowej. Potrzebujesz systemu sygnalizacji pożarowej, przeglądu hydrantów czy systemu oddymiania a może czujka pożarowa sygnalizuje Ci alarm mimo że nic się nie dzieje i nie wiesz co z tym zrobić? Skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy analizę bezpieczeństwa pożarowego budynku, dzięki doświadczonej kadrze szybko dobierzemy odpowiednie rozwiązania dla Twojego obiektu a nasi technicy sprawnie zbudują odpowiedni dla Ciebie system wykrywania pożaru lub poprawią funkcjonowanie już istniejącego systemu. Pamięta, że na bezpieczeństwie nie można oszczędzać. Źle zaprojektowany system sygnalizacji pożaru lub źle dobrane urządzenia są powodem fałszywych alarmów i Twojej frustracji. Nie szukaj zbędnych oszczędności. Skontaktuj się z nami a nasi fachowcy przyjadą na Twój obiekt i dobiorą odpowiednie i ekonomiczne pod względem cenowym systemy alarmowania o pożarze. Oferując swoje wsparcie w trakcie trwania inwestycji  rozwiązując wszelkie Twoje wątpliwości. 

Zapraszamy do kontaktu

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe są niezbędne wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko powstania pożaru – w budynkach mieszkalnych czy biurach  mają na celu zabezpieczenie przebywających wewnątrz nich ludzi i umożliwienie im sprawnej ewakuacji. Skutecznie  chronią zarówno mienie jak i  ludzi. Zabezpieczenia przeciwpożarowe dzieli się na czynne oraz bierne. Największe znaczenie dla ograniczania pożaru i jego negatywnych skutków mają zabezpieczenia czynne, jednak zabezpieczenia bierne nie pozostają bez wpływu na rozwój pożaru, opóźniając jego powstanie w wielu przypadkach. Do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych zalicza się wszelkiego rodzaju zabezpieczenia drewna, stali, systemów wentylacji, elewacji betonowych itp. Mogą to być impregnaty, zaprawy ogniochronne i tym podobne rozwiązania, które przede wszystkim mają na celu opóźnienie osiągnięcia temperatury krytycznej, która prowadzi do utraty właściwości lub rozpoczęcia wydzielania łatwopalnych substancji. Zabezpieczenia ogniochronne bierne w przypadku wystąpienia pożaru nie są w stanie go powstrzymać, mogą jednak spowolnić jego rozwój, dlatego też nie powinniśmy z nich rezygnować. Warto wiedzieć też, że w wielu przypadkach to właśnie bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe sprawiły, że poniesione w wyniku pojawienia się ognia straty były znikome. Istotne są jednak czynne zabezpieczenia, które są w stanie ostrzec nas o zagrożeniu oraz samoczynnie rozpocząć gaszenie ognia, uniemożliwiając jego rozprzestrzenianie. 

Istotną rolę odgrywają systemy wentylacyjne, dzięki którym ewakuacja jest łatwiejsza, ale przede wszystkim zmniejsza się zagrożenie ludzkiego życia. Systemy oddymiania pozwalają na pozbycie się z pomieszczenia dymu, który utrudnia ewakuację, może zatruć osoby znajdujące się w budynku i doprowadzić je do śmierci, a także spowodować straty materialne. Systemy sygnalizacji pożarowej uruchamiają instalacje, które zaczynają oddymiać pomieszczenie oraz gasić ogień, a także zawiadamiają o zagrożeniu przebywające w pomieszczeniu osoby oraz odpowiednie służby ratunkowe. Zabezpieczenie przeciwpożarowe są przeznaczone do różnej wielkości obiektów – są stosowane zarówno w budynkach mieszkalnych, biurach, jak i obiektach produkcyjno-magazynowych i inwentarskich.

Tworzymy dokumentację przeciwpożarową, przeprowadzamy analizy bezpieczeństwa pożarowego budynków, projektujemy systemy automatyki budynkowej powiązanej z bezpieczeństwem pożarowym, wdrażamy rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia opierając się na doświadczonej kadrze inżynierów i rzeczoznawców.  

 

Podział ze względu na funkcjonalność poszczególnych typów urządzeń ppoż.

  • Procedury, urządzenia i systemy ppoż. zapobiegające powstaniu pożaru jest to szereg przedsięwzięć z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, wdrażanie procedur, szkolenia, zwiększają znacząco świadomość użytkowników i w przypadku zagrożenia pożarowego pozwolą na skuteczną ocenę sytuacji i użycie odpowiednich środków w celu zapobieżeniu rozwojowi pożaru lub innego zagrożenia. Dokumenty takie jak Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego określają czego należy unikać podczas użytkowania obiektu, żeby nie powodować ryzyka powstania pożaru. 

 

  • Systemy wykrywające zjawiska pożarowe - systemy sygnalizacji pożaru czy systemy detekcji gazu pozwalają na wczesne wykrycie zjawisk pożarowych lub zagrożeń powstałych wskutek uwolnienia gazu toksycznego czy wybuchowego. Odpowiednio zaprojektowany system sygnalizacji pożaru powinien kontrolować również inną automatykę budynkową w celu niedopuszczenia do rozwoju pożaru a także w celu ochrony użytkowników znajdujących się w obiekcie.

 

  • Systemy minimalizujące skutki pożaru -  do tej grupy urządzeń zaliczyć można stałe urządzenia gaśnicze, bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, systemy oddymiania czy dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Są to niezwykle ważne systemy wskazujące na swoją przydatność dopiero po zaistnieniu zagrożenia. Stałe urządzenia gaśnicze pozwalają chronić mienie o dużej wartości natomiast dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy oddymiania czy oświetlenie awaryjne umożliwiają użytkownikom bezpieczną ewakuację ze strefy zagrożonej.
uslugi-przeciwpozarowe-i-zabezpieczenia331938.jpg

Systemy alarmowe

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Gaśnice i agregaty gaśnicze

Gaśnice i agregaty gaśnicze

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ppoż. przeprowadzamy przeglądy techniczne gaśnic i agregatów gaśniczych każdego typu, dopuszczonych na rynku  polskim przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Przegląd polega na wykonaniu pomiarów ciśnienia przy użyciu certyfikowanego urządzenia HYDRO-TEST posiadającego oryginalne świadectwo wzorcowania. Sieć hydrantową bada się poprzez sprawdzenie ciśnienia statycznego oraz dynamicznego a także wyznaczając maksymalną wydajność danego hydrantu przy przepływie strumienia wody, używając określonej dyszy urządzenia.

Koce gaśnicze

Koce gaśnicze

Sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonany jest z włókna szklanego. Ma powierzchnię ok. 3 m2. Użycie polega na szczelnym przykryciu małego, płonącego przedmiotu lub np. beczki z palącą się cieczą. Używając koca należy pamiętać, by przykrywać zarzewie ognia od swojej strony, aby uniknąć poparzenia ogniem.

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru

System Sygnalizacji Pożaru jest bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Montaż systemu to w wielu przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale nie tylko. Coraz częściej prywatni inwestorzy, przedsiębiorcy podejmują dobrowolną decyzję o założeniu dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż w przypadku zagrożenia pożarowego szybka detekcja i przesłanie informacji do centrali pożarowej zdecydowanie ogranicza skutki materialne pożaru, a przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

Systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Najwyższej klasy system oddymiania i wentylacji pożarowej budynków.
Wbrew pozorom to nie ogień, lecz dym w postaci gazów pożarowych, stanowi większe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w budynku w przypadku pojawienia się pożaru

Systemy stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Systemy stałych urządzeń gaśniczych gazowych

System stałego urządzenia gaśniczego gazowego (SUG) do gaszenia pożaru wykorzystuje gazowe środki gaśnicze. Stosowany jest wszędzie tam, gdzie użycie środków gaśniczych na bazie wody lub proszku gaśniczego może doprowadzić do trwałych uszkodzeń

Systemy detekcji gazu

Systemy detekcji gazu

Opis sekcji nr 2Systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych, powinny być instalowane w miejscach gdzie może dojść do uwolnienia takich substancji, aby możliwe było ich jak najszybsze wykrycie. Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa Tobie i Twoim pracownikom.

Dźwiękowe systemy ostrzegania

Dźwiękowe systemy ostrzegania

System Sygnalizacji Pożaru jest bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników budynku. Montaż systemu to w wielu przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale nie tylko.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne to obecnie standard we wszystkich obiektach, w których zanik napięcia w sieci może powodować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi w nim przebywającym.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odłączyć zasilanie z zagrożonego budynku, tak aby działająca na miejscu straż pożarna miała pewność, że w trakcie działań z użyciem wody nie dojdzie do porażenia prądem elektrycznym.

Bramy i drzwi przeciwpożarowe

Bramy i drzwi przeciwpożarowe

Drzwi i bramy przeciwpożarowe są często stosowane do zamknięcia otworów w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych. Ich zadaniem jest ograniczenie do minimum  rozprzestrzeniania się ognia i dymu, oraz umożliwić ewakuację ludzi, w tym osób niepełnosprawnych.

Kurtyny dymowe

Kurtyny dymowe

Stałe kurtyny dymowe wydzielają strefy dymowe zgodnie z przyjętymi do projektowania normami. Powinny one opadać przynajmniej do wysokości pierwotnie założonej warstwy dymu.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Dokument Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowujemy oraz aktualizujemy dla wszystkich rodzajów obiektów budowlanych, w których jest on wymagany. Dokumentacja wykonywana jest przez techników i inżynierów pożarnictwa zawodowo związanych ze strukturami Państwowej Straży Pożarnej

Plany ewakuacyjne budynku

Plany ewakuacyjne budynku

Plany ewakuacji to inaczej droga jaką musi przebyć człowiek, w przypadku zagrożenia do wyjścia ewakuacyjnego, na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Plany ewakuacyjne są zawsze umieszczane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Oznakowanie ewakuacyjne obiektów

Oznakowanie ewakuacyjne obiektów

Zgodnie z obowiązującymi  przepisami jednym z najważniejszych aspektów w przypadku zagrożenia pożarowego w obiekcie jest zapewnienie jego użytkownikom możliwości niezakłóconej ewakuacji do strefy bezpiecznej.

Audyty przeciwpożarowe

Audyty przeciwpożarowe

Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku. Czym jest ocena stanu bezpieczeństwa?
Ocena stanu bezpieczeństwa w budynku, to inaczej kontrola poziomu bezpieczeństwa  pożarowego.

Operaty przeciwpożarowe

Operaty przeciwpożarowe

Sporządzenie takiego dokumentu jest niezbędne do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub do otrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie. Nasza firma zajmuje się usługami przeciwpożarowymi z zakresu tworzeniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami.

Oceny zagrożenia wybuchem

Oceny zagrożenia wybuchem

Zgodnie z § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Zapewniamy stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiekcie. Po podpisaniu umowy przejmujemy całość spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. opinie, ekspertyzy techniczne, odstępstwa, analizy

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. opinie, ekspertyzy techniczne, odstępstwa, analizy

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ. OPINIE, EKSPERTYZY TECHNICZNE, ODSTĘPSTWA, ANALIZY

Oferujemy Państwu pełen zakres usług rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który obejmuje m.in.:

Ćwiczenia ewakuacyjne

Ćwiczenia ewakuacyjne

Próby ewakuacyjne realizujemy w budynkach użyteczności publicznej oraz wszędzie tam gdzie ustawodawca wymaga praktycznego sprawdzenia ewakuacji ludzi z obiektu.
Próba ewakuacji ludzi często znajduje się w programie szkoleń przeciwpożarowych, które przeprowadzamy.

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia przeciwpożarowe

Głównym zadaniem szkoleń przeciwpożarowych jest nabycie oraz uzupełnienie wiedzy przez pracowników oraz pracodawców. Prawidłowa ocena zagrożeń pożarowych występujących w procesach przemysłowych oraz ocena ryzyka które się z nimi wiąże ma duży wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia w miejscu pracy.

Szkolenie Pierwsza Pomoc

Szkolenie Pierwsza Pomoc

Pierwsza pomoc to zespół czynności podętych w celu ratowania zdrowia i życia osoby w stanie nagłego zagrożenia wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) to system, którego zadaniem jest ostrzeganie użytkownika o wtargnięciu osób niepowołanych na teren obiektu lub posiadłości.

Telewizyjne systemy dozorowe CCTV

Telewizyjne systemy dozorowe CCTV

Systemy telewizji przemysłowej, zapewniają niezwykle skuteczny poziom ochrony mienia oraz bezpieczeństwa użytkowników.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne DSO

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne DSO

Powinny być wykonywane przez osoby kompetentne, posiadające odpowiednie kwalifikacje, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, odpowiedni dostęp do części zamiennych i wystarczające informacji na temat systemu

Projektowanie systemu sygnalizacji pożaru

Projektowanie systemu sygnalizacji pożaru

Projektowanie systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Projektowanie systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

W zależności od potrzeb oraz oczekiwań klienta, a także specyfiki chronionego obiektu wykonujemy proste oraz bardziej złożone systemy wykorzystujące zaawansowane urządzenia gaśnicze gazowe oraz dodatkowe środki ochrony przeciwpożarowej

Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Wbrew pozorom to nie ogień, lecz dym w postaci gazów pożarowych, stanowi większe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w budynku w przypadku pojawienia się pożaru. Nasza firma projektuje, montuje i serwisuje systemy oddymiania.

Projektowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Projektowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z § 181 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Serwis awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Serwis awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Przeglądy systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i ich zakres powinny być wykonywane na podstawie normy PN-EN 50172:2005 oraz dokumentacji techniczno - ruchowej systemu.

Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne to obecnie standard we wszystkich obiektach, w których zanik napięcia w sieci może powodować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi w nim przebywającym.

Serwis systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Serwis systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, instalacja oddymiania powinna być regularnie kontrolowana i  poddawana obsłudze technicznej.

Montaż systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Montaż systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Wbrew pozorom to nie ogień, lecz dym w postaci gazów pożarowych, stanowi większe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w budynku w przypadku pojawienia się pożaru. Nasza firma projektuje, montuje i serwisuje systemy oddymiania.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów umieściliśmy w naszej ofercie najwyższej klasy systemy oddymiania, na bardzo korzystnych warunkach cenowych. Zapewniamy projektowanie, montaż oraz serwis  systemu w Państwa budynku. Zadbamy o dobór odpowiednich elementów takich jak centrala oddymiania, klapy i okna oddymiające, przyciski ręcznego uruchomienia oraz czujki dymu.

Serwis systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Serwis systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Instalacja stałego urządzenia gaśniczego gazowego w trakcie eksploatacji powinna być systematycznie poddawana przeglądom. Regularna konserwacja technicznym pozwoli na realizację wszystkich warunków prawidłowego zadziałania.

Montaż systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Montaż systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

System gaszenia gazem to stałe urządzenia gaśnicze gazowe. W zależności od wielkości systemu mogą się składać na nie butle ze środkiem gaśniczym, wyzwalacz zaworu, kolektor zbiorczy

Montaż systemu sygnalizacji pożaru

Montaż systemu sygnalizacji pożaru

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) służą do  rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Serwis i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru

Serwis i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru

Aby uniknąć awarii Systemu Sygnalizacji Pożaru, należy przeprowadzać przeglądy techniczne w okresach zalecanych przed producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Odpowiedni nadzór pozwoli na niezawodne działanie instalacji, zapewni bezpieczeństwo użytkowników a także umożliwi odpowiednio wczesne wykrycie błędów i nieprawidłowości, które mogą powodować dalsze uszkodzenia. 

polon-alfa625775.jpg
siemens655185.jpg
bosch376916.jpg
esser-honeywell725903.jpg
dh731037.jpg
mercor136927.jpg
dts-system377603.jpg
protect389099.jpg
biatech305102.jpg
gazex175716.jpg
hilti871815.jpg
simp277245.jpg
gloria002838.jpg
cnbop104425.jpg
sgsp522125.jpg
cspsplogo256271.jpg
q07087698.jpg
alpol824114.jpg
united-technologies686835.jpg

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

Mail:

info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

sobota: 9.00-14.00

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.