Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego tworzymy oraz aktualizujemy dla wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, w których są one wymagane. Zdobyte doświadczenie, zarówno w pracy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, jak i w pracy na stanowiskach dozorowania Systemów przeciwpożarowych na nowoczesnych obiektach, pozwala nam na sprawne i profesjonalne przygotowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Całość dokumentu oparta jest o obowiązujące przepisy prawne. Przygotowując dokumentację analizujemy obiekty na podstawie projektu budowlanego, planów instalacji itp. Przed przystąpieniem do pracy dokonujemy oględzin obiektu na miejscu. Składając zapytanie ofertowe proszę o podanie powierzchni, kubatury oraz przeznaczenia budynku.