SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE DLA FIRM I INSTYTUCJI

Przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego dla pracowników jest obowiązkiem każdego pracodawcy. W oparciu o art.4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej każdy właściciel lub użytkownik budynku ma obowiązek zapewnić ochronę przeciwpożarową. Oznacza to ,że zarówno  pracodawca, który jest właścicielem budynku jak i ten, który wynajmuje budynek musi spełnić określone w ustawie obowiązki w tym zapewnić pracownikom przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie obejmuje szeroki wachlarz scenariuszy stwarzających potencjalne zagrożenie w miejscu pracy. Uczymy zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sprawnego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym będącego na wyposażeniu danego obiektu a także prawidłowej oceny sytuacji.

W zależności od zapotrzebowania stworzymy scenariusz adekwatny do miejsca i stanowisk pracy osób szkolonych. Niezbędna część teoretyczna szkolenia opiera się głównie na praktycznych ćwiczeniach i możliwościach sprawdzenia siebie w sytuacji zagrożenia. Do realizacji usługi wykorzystujemy profesjonalny sprzęt. Posiadamy urządzenia zadymiające, gaśnice różnego rodzaju, trenażer pożarowy. Nie ograniczamy się do jednego schematu, bowiem zdobyte doświadczenie pokazuje iż do każdego zlecenia należy podejść indywidualnie.