SYSTEM
SYGNALIZACJI
POŻARU

System Sygnalizacji Pożaru jest bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Montaż systemu to w wielu przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale nie tylko. Coraz częściej prywatni inwestorzy, przedsiębiorcy podejmują dobrowolną decyzję o założeniu dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż w przypadku zagrożenia pożarowego szybka detekcja i przesłanie informacji do centrali pożarowej zdecydowanie ogranicza skutki materialne pożaru, a przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

Projektowanie i montaż systemu sygnalizacji pożaru

Projektowane przez nas systemy alarmu pożarowego (SAP) opieramy o wytyczne zawarte w PKN-CEN/TS 54-14. Dobór elementów systemu uzależniony jest od wielkości obiektu a także jego charakterystyki budowlanej oraz przeznaczenia.

Na etapie projektu wykonawczego instalacji ściśle współpracujemy ze zleceniodawcą jak również z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, który odpowiedzialny jest za uzgodnienie dokumentacji. Szereg doświadczeń wskazuje, że istotnym aspektem jest możliwość późniejszej rozbudowy systemu o nowe elementy. Mając to na uwadze proponujemy rozwiązania, które będą najbardziej dopasowane do oczekiwań inwestora.

Współpracując z wieloma producentami systemów sygnalizacji pożarowej w Polsce mamy możliwość zaproponowania rozwiązań, które okażą się korzystne zarówno z finansowego punktu widzenia jak i niezawodności w późniejszej eksploatacji.

Uruchomienie oraz podłączenie systemu do Państwowej Straży Pożarnej

System, który został zainstalowany w budynku powinien przejść wszelkie próby niezawodności. Profesjonalne zaprojektowanie i wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej gwarantuje ograniczenie liczby fałszywych alarmów do minimum.

W pełni sprawny system, za pomocą urządzenia transmisji alarmu (UTA), można podpiąć do monitoringu PSP. Istnieje również możliwość podłączenia centrali firmy ochroniarskiej, która miała by za zadanie reagować w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego. Obecnie systemy sygnalizacji pożaru często uruchamia się wraz z innymi systemami automatyki budynkowej mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Są to np:

 • system sygnalizacji włamania i napadu,
 • system kontroli dostępu,
 • system monitoringu,
 • dźwiękowy system ostrzegania i inne.

Serwis i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru

Aby uniknąć awarii Systemu Sygnalizacji Pożaru, należy przeprowadzać przeglądy techniczne w okresach zalecanych przed producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Odpowiedni nadzór pozwoli na niezawodne działanie instalacji, zapewni bezpieczeństwo użytkowników a także umożliwi odpowiednio wczesne wykrycie błędów i nieprawidłowości, które mogą powodować dalsze uszkodzenia.

Serwis elementów systemu powinno się powierzać osobom o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających autoryzację producentów na świadczenie usług z zakresu projektowania, instalacji oraz przeglądów technicznych i konserwacyjnych.

W ramach naszych usług oferujemy stałe wsparcie serwisowe SAP produktów firm takich jak:

 • POLON ALFA,
 • ESSER BY HONEYWELL,
 • BOSCH,
 • SIEMENS,
 • ARITECH,
 • PROTEC,
 • ZETTLER,
 • SATEL

W przypadku problemów technicznych postaramy się udzielić niezbędnych wskazówek telefonicznie lub jeśli określony typ centrali na to pozwala, poprzez bezpośrednie połączenie z centralą pożarową. W przypadku trudniejszej do usunięcia awarii zapewnimy przyjazd serwisanta na miejsce.

Proponujemy wykonanie okresowych przeglądów technicznych systemu jak również abonament,  w ramach którego przejmiemy odpowiedzialność za działanie systemu przez całą dobę niezależnie od dnia tygodnia. Cena usług zależna będzie od wielkości systemu zainstalowanego w budynku.

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

 

Posiadamy autoryzację producentów na wyżej wymienione usługi takich firm jak: