PRZEGLĄDY BRAM
I DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne bram i drzwi przeciwpożarowych, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

Podczas przeglądu drzwi przeciwpożarowych dokonujemy sprawdzenia:

 • Prawidłowego działania wszystkich elementów składowych drzwi.
 • Poprawności funkcjonowania wszystkich elementów blokujących/ zapadkowych.
 • Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką, a skrzydłem.
 • Sprawdzenie mocowania zamków, rygli.
 • Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej.
 • Regulacja samozamykaczy.
 • Przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych.

Podczas przeglądu bram przeciwpożarowych dokonujemy sprawdzenia:

 • Przesmarowanie elementów ruchomych.
 • Regulacja bramy.
 • Poprawienie mocowań elementów.
 • Regulacja przeciwciężarów.
 • Korekta naciągu linek nośnych oraz napięcia sprężyn skrętnych.
 • Oczyszczenie czujników dymowych.
 • Wymiana uszkodzonych elementów.

Po przeprowadzonym przeglądzie opracowujemy raport sprawności urządzeń a także  udzielamy informacji o tym jak skutecznie usunąć usterkę. Dzięki współpracy z producentami drzwi i bram przeciwpożarowych posiadamy wysokie rabaty dzięki czemu  możemy zaoferować Państwu niskie ceny zakupu nowych elementów oraz ich montażu.