PRÓBNE
EWAKUACJE
OBIEKTÓW

Próby ewakuacyjne realizujemy w budynkach użyteczności publicznej oraz wszędzie tam gdzie ustawodawca wymaga praktycznego sprawdzenia ewakuacji ludzi z obiektu.

Próba ewakuacji ludzi często znajduje się w programie szkoleń przeciwpożarowych, które przeprowadzamy. Jest to istotny element szkolenia, wpływający na podniesienie bezpieczeństwa osób przebywających w danym obiekcie. Każdy stały użytkownik budynku  powinien zostać właściwie przeszkolony i poinformowany o tym jak prawidłowo ewakuować się z miejsca zagrożenia. Brak praktyki w tej dziedzinie może skutkować nieszczęśliwymi wypadkami. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia czynnikiem decydującym jest czas i sprawne przeprowadzenie ewakuacji. Brak opanowania i wiedzy może spowodować niepotrzebny chaos i wywołać panikę, dlatego tak ważne, jest by zgodnie z narzuconymi przepisami zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników czy uczniów.

Zgodnie z Rozporządzeniem próbną ewakuacje powinniśmy przeprowadzić w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich. Praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Nasz zespół pomoże Państwu podjąć kroki, które należy poczynić aby ćwiczenia przebiegły sprawnie i zgodnie z zasadami.