PLANY
EWAKUACYJNE OBIEKTÓW

Plany ewakuacji to inaczej  tablice zawieszone w obiekcie, przedstawiające rzuty architektoniczne, z zaznaczonymi  elementami dotyczącymi ewakuacji. Graficznie wskazane są drogi ewakuacyjne i ich zalecany kierunek, wyjścia ewakuacyjne, miejsce kluczy do drzwi ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, lokalizacje pomieszczeń a także  miejsce zbiórki do ewakuacji.

Wykonanie przez Nas planów ewakuacyjnych jest dostosowane do lokalnych warunków miejsca, w którym będą się znajdowały tak aby, każdy z użytkowników mógł dokonać właściwej orientacji miejsca, w którym aktualnie się znajduje.

Sporządzenie i wywieszenie planów ewakuacyjnych jest wymagane w:

  • publicznych i niepublicznych szkołach i placówkachna podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69);

muzeach na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528);