OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE OBIEKTÓW

Oznakowanie budynku jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy. Znaki ewakuacyjne oraz znaki sprzętu przeciwpożarowego powinny być rozmieszczone w miejscach widocznych tak aby każdy w przypadku zagrożenia mógł je bez problemu zlokalizować.

Safety Power oznakowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, drogi ewakuacyjne oraz usytuowanie podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych. Stosujemy znaki zgodne z najnowszą normą, tj: ISO 7010. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki któremu możemy zagwarantować poprawność rozmieszczenia oznakowania.