OŚWIETLENIE
AWARYJNE
I EWAKUACYJNE

Dokonujemy pomiaru natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach. Sprawdzamy także czy oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne spełnia wymagania określone w normie PN-EN-1838:2005. Podczas przeglądu określamy sprawność działania systemu oświetlenia awaryjnego poprzez odłączenie zasilania w energię elektryczną. Sprawne oświetlenie daje Państwu gwarancję, bezpiecznego opuszczenia budynku przez użytkowników w przypadku powstania zagrożenia.

 

Zgodnie z przepisami przegląd oświetlenia należy przeprowadzać minimum raz na rok.

 

Z przeprowadzonego badania wystawiamy dla Państwa raport, oceniający poprawność działania.