Systemy sygnalizacji pożaru

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

System Sygnalizacji Pożaru jest istotną instalacją wpływającą na bezpieczeństwo użytkowników budynku. Montaż systemu przeciwpożarowego to w wielu przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale nie tylko. Coraz częściej prywatni inwestorzy, przedsiębiorcy podejmują dobrowolną decyzję o założeniu dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, takich jak chociażby wspomniany system sygnalizacji pożaru. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż w przypadku zagrożenia pożarowego szybka detekcja i przesłanie informacji do centrali pożarowej zdecydowanie ogranicza skutki materialne pożaru, a przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. Dodatkową korzyścią instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie jest podniesienie wartości ubezpieczenia obiektu przez ubezpieczyciela lub obniżenie przez niego składek.

Projektujemy i montujemy systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowane przez nas systemy alarmu pożarowego (SAP) opieramy o wytyczne zawarte w PKN-CEN/TS 54 - 14. Dobór elementów systemu (SAP) uzależniony jest od wielkości obiektu a także jego charakterystyki budowlanej oraz przeznaczenia.

Na etapie projektu wykonawczego instalacji sygnalizacji pożarowej ściśle współpracujemy ze zleceniodawcą jak również z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, który odpowiedzialny jest za uzgodnienie dokumentacji, zapewniając dzięki temu najlepszy dobór elementów systemu sygnalizacji pożaru dla Twojego obiektu. Szereg doświadczeń wskazuje, że istotnym aspektem jest możliwość późniejszej rozbudowy systemu o nowe elementy.

Współpracując z wieloma producentami systemów sygnalizacji pożarowej w Polsce mamy możliwość zaproponowania rozwiązań, które okażą się korzystne zarówno z ekonomicznego punktu widzenia jak i niezawodności w późniejszej eksploatacji.

 

URUCHOMIENIE ORAZ PODŁĄCZENIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU DO STRAŻY POŻARNEJ

System wykrywania pożaru, który został zainstalowany w budynku powinien przejść wszelkie próby niezawodności. Profesjonalne zaprojektowanie i wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej gwarantuje ograniczenie liczby fałszywych alarmów do minimum. Dzięki naszym specjalistom w dziedzinie projektowania oraz instalacji systemów sygnalizacji pożarowej instalowane przez nas urządzenia są całkowicie niezawodne. W pełni sprawny system, za pomocą urządzenia transmisji alarmu (UTA), można przyłączyć do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej. Istnieje również możliwość podłączenia centrali firmy ochroniarskiej, która również będzie mieć za zadanie reagować w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego.

Obecnie systemy sygnalizacji pożaru często uruchamia się wraz z innymi systemami automatyki budynkowej mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

Są to np:

 • system sygnalizacji włamania i napadu;

 • system kontroli dostępu;

 • system monitoringu wizyjnego CCTV;

 • dźwiękowy system ostrzegawczy;

 • system oddymiania;

 • wentylacja strumieniowa w garażach podziemnych.

  

SERWIS I KONSERWACJA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Aby uniknąć awarii Systemu Sygnalizacji Pożaru, należy przeprowadzać przeglądy techniczne w okresach zalecanych przed producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Odpowiedni nadzór naszych specjalistów pozwoli na niezawodne działanie instalacji systemu wykrywania pożaru, zapewni bezpieczeństwo użytkowników a także umożliwi odpowiednio wczesne wykrycie błędów i nieprawidłowości, które mogą powodować dalsze uszkodzenia.

Serwis elementów systemu sygnalizacji pożaru powinno się powierzać osobom o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających autoryzację producentów na świadczenie usług z zakresu projektowania, instalacji oraz przeglądów technicznych i konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożarowej.

W ramach naszych usług oferujemy stałe wsparcie serwisowe SAP produktów firm takich jak:

 • POLON ALFA;

 • ESSER;

 • BOSCH;

 • SIEMENS;

 • ARITECH;

 • PROTEC;

 • ZETTLER;

 • SATEL;

W przypadku problemów technicznych udzielamy niezbędnych wskazówek telefonicznie i jeżeli typ centrali na to pozwala, rozwiązujemy awarię poprzez bezpośrednie połączenie z centralą pożarową. W przypadku trudniejszej do usunięcia awarii zapewnimy przyjazd naszego serwisanta systemu sygnalizacji pożarowej na miejsce.

Oferujemy wykonanie okresowych przeglądów technicznych systemu sygnalizacji pożaru jak również abonament, w ramach którego przejmiemy odpowiedzialność za działanie systemu wykrywania pożaru przez całą dobę niezależnie od dnia tygodnia. Cena usług zależna będzie od wielkości systemu zainstalowanego w budynku. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego, a  udzielimy Ci rzetelnej porady i rozwiejemy wszelkie wątpliwości z zakresu SAP.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 676

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.