Systemy detekcji gazu

SYSTEMY DETEKCJI GAZU


Systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych, powinny być instalowane w miejscach gdzie może dojść do uwolnienia takich substancji, aby możliwe było ich jak najszybsze wykrycie. Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa Tobie i Twoim pracownikom. 
Oferujemy kompleksowe usługi przeciwpożarowe z zakresu projektowania, montażu i serwisu systemu detekcji gazu. W naszym asortymencie znajdziecie Państwo wszystkie potrzebne do stworzenia systemu elementy takie jak: detektory gazu, centrale sterujące, zawory odcinające, sygnalizatory akustyczne i świetlne oraz osprzęt potrzebny do ich montażu.

 

Przeglądy i konserwacja detektorów gazu są niezbędne do niezawodnego działania systemu detekcji. Detektor gazu to nic innego jak urządzenie sygnalizujące przekroczenie określonych stężeń gazu ,dlatego też wykonując przegląd, każdy detektor poddajemy pomiarowi czułości za pomocą testowego gazu laboratoryjnego. W sytuacji uznania detektora za uszkodzony  konieczna będzie jego  kalibracja. Na czas demontażu i naprawy sensora montujemy urządzenie zastępcze. Zalecane jest, by przegląd systemu detekcji gazu w kotłowniach jak i w garażach przeprowadzony był co najmniej raz w roku. Możliwość zastosowania powyższego systemu znajduje odwzorowanie zarówno w hotelach, biurach, budynkach użyteczności publicznej jak również w budynkach zawierających pomieszczenia będące zagrożone emisją gazów toksycznych i wybuchowych.
Obiektami które są szczególnie narażone na występowanie gazów toksycznych i wybuchowych są m.in.:
Kotłownie gazowe, stacje paliw, lakiernie, stacje gazowe, garaże i parkingi, oczyszczalnie ścieków, magazyny rozpuszczalników i alkoholu.

 

W jakich miejscach i przy jakiej substancji powinniśmy instalować system detekcji gazu?

Pomieszczenie Rodzaj substancji  
Kotłownie gazowe Metan Propan-butan
Kuchnie gastronomiczne Metan Propan-butan
Garaże podziemne LPG CO
Oczyszczalnie ścieków Metan Siarkowodór
Stacje kontroli pojazdów LPG CO
Maszynownie chłodnicze Amoniak  
Akumulatorownie Wodór  
Terminale LPG  
Rozlewnie LPG  
Hotele Freon  
Pomieszczenie klimatyzowane Freon  

 

Zgodnie z § 158 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 676

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.