System sygnalizacji Pożaru Rzeszów

System sygnalizacji Pożaru - definicja i zastosowanie

Według Dz.U.2023.0.822 t.j.  Rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU (PSS)  są to urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych. 

Powinny być zamontowane w :

 • budynkach handlowych lub wystawowych:

a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 midx2,
b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 midx2;

 •  teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 • kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 • szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 • szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 •  domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 midx2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 • bankach;
 • bibliotekach;
 • i wiele innych miejscach użyteczności publicznej.

 

Należy zauważyć, że pożar może wydarzyć się niespodziewanie, dlatego trzeba zadbać o ewentualną szybką na niego reakcję. Najlepiej służą do tego systemy sygnalizacji pożaru.

 

System sygnalizacji Pożaru - rodzaje

 

Rodzaj Charakterystyka Zalety  Wady  Zastosowanie
Konwencjonalne Proste i niedrogie systemy. Działają na zasadzie stref, co oznacza, że alarm uruchamia się dla całej strefy, a nie tylko dla miejsca, gdzie wykryto pożar. Niska cena, łatwość montażu. Brak precyzyjnej lokalizacji pożaru, ograniczona funkcjonalność. Małe obiekty, budynki mieszkalne.
Adresowalne Bardziej zaawansowane systemy, które umożliwiają precyzyjną lokalizację pożaru. Każdy element systemu posiada swój indywidualny adres. Precyzyjna lokalizacja pożaru, możliwość rozbudowy systemu, większa funkcjonalność. Wyższa cena niż systemy konwencjonalne. Średnie i duże obiekty, biura, hale magazynowe.
Inteligentne Najnowocześniejsze systemy, które integrują się z innymi systemami bezpieczeństwa, np. z systemem kontroli dostępu lub systemem monitoringu wizyjnego. Możliwość integracji z innymi systemami bezpieczeństwa, zaawansowane funkcje, np. automatyczne sterowanie wentylacją lub oświetleniem. Najwyższa cena. Duże obiekty, obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe.
Bezprzewodowe Systemy nie wymagające okablowania, co ułatwia montaż i demontaż. Idealne do obiektów zabytkowych lub trudno dostępnych. Łatwość montażu i demontażu, brak okablowania. Wyższa cena niż systemy przewodowe, mniejsza odporność na zakłócenia. Obiekty zabytkowe, obiekty trudno dostępne, tymczasowe instalacje.

 

W razie wątpliwosci skontaktuj się z Safety POWER - jesteśmy do Twoich usług.

 

System sygnalizacji Pożaru już w Rzeszowie

 

Systemy sygnalizacji pożaru od Safety POWER to:

Szybkie wykrycie pożaru: 
Czujki dymu i temperatury błyskawicznie wykryją zagrożenie, dając Ci czas na bezpieczną ewakuację.

Alarmowanie straży pożarnej: 
System automatycznie powiadomi straż pożarną o pożarze, co pozwoli na szybką interwencję.

Ograniczenie strat: 
Wczesne wykrycie pożaru może uratować życie i mienie.

Spokój ducha: 
Świadomość, że Twój dom, firma lub instytucja jest chroniona przez nowoczesny system SSP, zapewni Ci komfort i bezpieczeństwo.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 676

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.