Pomiary elektryczne Rzeszów

ISTOTA POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH - PODSTAWA BEZPIECZEŃSTWA

 

Pomiary elektryczne są integralną częścią inżynierii pożarowej i odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i mienia. Stanowią one fundament prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej, umożliwiając wczesne wykrycie usterek i nieprawidłowości w instalacjach elektrycznych.

 

Regularne pomiary rezystancji izolacji, napięcia, prądu i impedancji pętli zwarcia pozwalają na identyfikację potencjalnych zagrożeń, takich jak:

 • zwarcia,
 • przeciążenia,
 • nieszczelności izolacji.

Pomiary elektryczne pozwalaja również na ocenę stanu instalacji. Dostarczają one obiektywnych danych na temat stanu technicznego instalacji elektrycznych. Zdobyte informacje służą do:

 • Okresowej oceny zgodności instalacji z obowiązującymi normami i przepisami.
 • Planowania remontów i modernizacji instalacji.
 • Podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących eksploatacji instalacji.

Ważna jest także identyfikacja przyczyn pożarów. Dokładne pomiary elektryczne po pożarze mogą pomóc w ustaleniu jego przyczyny. Badania termowizyjne, pomiary rezystancji izolacji oraz analiza śladów pożarowych dostarczają cennych informacji na temat miejsca powstania pożaru, przebiegu zdarzenia oraz czynników, które doprowadziły do zapalenia.

Oprócz tego niezmiernie ważne jest, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń podczas prac z instalacją elektryczną. Pomiary elektryczne są po to, aby:

 • Określać obecność i wartość napięcia.
 • Sprawdzać poprawność działania zabezpieczeń elektrycznych.
 • Wybierać odpowiednią odzież ochronną i narzędzia.

 

Także pomiary elektryczneniezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom przebywającym w danym budynku. W przypadku, gdy dokonujemy pomiarów regularnie - mamy gwarancję, że ryzyko pożarów jest bardzo niskie!

 

RODZAJE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH - OPIS I ZNACZENIE

 

Pomiary elektryczne w inżynierii pożarowej obejmują szeroki zakres badań, których celem jest ocena stanu instalacji elektrycznych i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Poniżej w tabeli przedstawiono szczegółowy opis najczęściej wykonywanych pomiarów.

 

Pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych

Pomiar ten ma na celu sprawdzenie stanu izolacji przewodów elektrycznych, co pozwala na wykrycie:

 • uszkodzeń izolacji,
 • zużycia izolacji,
 • obecności wilgoci.

Badanie rezystancji izolacji wykonuje się przy użyciu omomierza, a jego wyniki porównuje się z wartościami granicznymi określonymi w normach i przepisach.

Pomiary napięcia i prądu

Pomiary te służą do:

 • sprawdzenia poprawności parametrów zasilania,
 • identyfikacji przeciążenia instalacji,
 • wykrycia uszkodzeń kabli.

Do pomiaru napięcia i prądu stosuje się mierniki napięcia i prądu.

Pomiary impedancji pętli zwarcia

Pomiar impedancji pętli zwarcia pozwala na:

 • sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń zwarciowych,
 • ocenę selektywności zabezpieczeń,
 • określenie wartości prądu zwarciowego.

Badanie impedancji pętli zwarcia wykonuje się przy użyciu specjalistycznych mierników.

Pomiary rezystancji uziemienia

Pomiar ten ma na celu sprawdzenie skuteczności uziemienia instalacji elektrycznej, co wpływa na:

 • bezpieczeństwo ludzi,
 • ochronę urządzeń przed przepięciami.

Do pomiaru rezystancji uziemienia stosuje się mierniki uziemienia.

Badania termowizyjne instalacji elektrycznych

Badania termowizyjne pozwalają na:

 • wykrycie nadmiernego nagrzewania się elementów instalacji,
 • identyfikację wad połączeń elektrycznych,
 • lokalizację uszkodzeń kabli.

Badania termowizyjne wykonuje się przy użyciu kamer termowizyjnych.

Dodatkowe pomiary
 • Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego.
 • Badania wyłączników różnicowoprądowych.
 • Pomiary oświetlenia awaryjnego.

 

ZWRÓĆ UWAGĘ...

 

Należy pamiętać, że dobór odpowiednich pomiarów elektrycznych zależy od pewnych czynników t.j. rodzaj instalacji elektrycznej, warunki eksploatacji oraz obowiązujące normy i przepisy.

Zawsze pamiętaj, że pomiary elektryczne w inżynierii pożarowej powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel i z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. 

 

Zleć wykonanie pomiarów elektrycznych - bądź odpowiedzialny!

 

Jeśli szukasz wykwalifikowanego zespółu w Rzeszowie zajmującego się wykonywaniem pomiarów elektrycznych według najnowszych standardów inżynierii pożarowej - skontaktuj się z Nami już dziś!

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 676

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.