Plany ewakuacyjne budynku

PLANY EWAKUACYJNE


Plan ewakuacji to inaczej droga jaką musi przebyć człowiek, w przypadku zagrożenia, do wyjścia ewakuacyjnego, na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Plany ewakuacyjne są zawsze umieszczane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Przedstawiają rzuty architektoniczne, z zaznaczonymi elementami dotyczącymi ewakuacji np. znakami ewakuacyjnymi i znakami rozmieszczenia sprzętu ppoż. Graficznie wskazane są drogi ewakuacyjne i ich zalecany kierunek, wyjścia ewakuacyjne, miejsce kluczy do drzwi ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, lokalizacje pomieszczeń a także  miejsce zbiórki do ewakuacji. Wykonywane przez nas plany ewakuacyjne są dostosowane do lokalnych warunków. w którym będą się znajdowały tak aby, każdy z użytkowników mógł dokonać właściwej orientacji miejsca, w którym aktualnie się przebywa.

Sporządzenie i wywieszenie planów ewakuacyjnych jest wymagane w:

  • Publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

  • Muzeach na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528).

  • Zaleca się wywieszanie planów ewakuacji wszędzie tam, gdzie możliwe jest przebywanie ludzi nie będących stałymi użytkownikami obiektu.


W większości przypadków plany ewakuacyjne stanowią część graficzną instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która zawiera elementy wymagane właściwym rozporządzeniem. Wydrukowane plany ewakuacyjne można umieścić w widocznych miejscach w budynku. Większość ludzi jest wzrokowcami, dzięki czemu tego typu graficzne przedstawienie warunków ewakuacji z budynku zostaje skuteczniej zapamiętane i odnosi wymierne rezultaty w przypadku zagrożenia. Dodatkową zaletą zawieszania w obiektach planów ewakuacyjnych jest czynnik informacyjny przedstawiający położenie poszczególnych pomieszczeń czy powierzchni, przydatny podczas codziennego funkcjonowania budynku.

Oferujemy wykonanie planów ewakuacyjnych Twojego budynku razem z:

  • instrukcją bezpieczeństwa pożarowego;

  • instrukcją postępowania na wypadek pożaru opisową lub graficzną;

  • wykazem telefonów alarmowych;

  • informacją o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (obowiązkowe informowanie pozostałych użytkowników obiektu).


Plan ewakuacji stanowić będzie kompendium wiedzy z zakresu postępowania na wypadek pożaru, ewakuacji i alarmowania. Sporządzimy plany ewakuacyjne również w przypadku niewyznaczonych dróg ewakuacyjnych proponując jednoczenie właściwe rozwiązania i oznakowanie zgodnie z wymaganiami przepisów ppoż. Nasi inżynierowie pomogą wybrać najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie wytyczania drogi ewakuacyjnej. Kierunki ewakuacji zaznaczone na planach ewakuacyjnych ustalone zostaną z zachowaniem wymaganych maksymalnych długości dojść i przejść. Po sporządzeniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierającej plany ewakuacyjne lub tylko samych planów ewakuacji zapewnimy prawidłowe oznakowanie budynku w znaki ewakuacyjne. W sytuacji braku podkładów architektonicznych nasza firma wykona plany ewakuacyjne od podstaw. Plany ewakuacyjne zrealizujemy w wybranym formacie, zapewniającym czytelność oraz przejrzystość przedstawianej treści.

Plan ewakuacji Twojego budynku jesteśmy w stanie zrealizować w czasie 48 godzin. Podczas trwania prac ustalimy wszystkie niezbędne informacje w zakresie dróg ewakuacyjnych i oznakowania ewakuacyjnego. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 676

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.