Oświetlenie ewakuacyjne Rzeszów

Oświetlenie ewakuacyjne - Czym jest?

 

Oświetlenie ewakuacyjne ma na celu zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku w przypadku awarii zasilania oświetlenia podstawowego. Jest ono niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar, awaria prądu czy inne zdarzenia, które mogą utrudnić widoczność. 

 

Oświetlenie ewakuacyjne a oświetlenie awaryjne

 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne są często mylone, ale w rzeczywistości pełnią one różne funkcje. Warto wiedzieć, czym się wyróżniają.

 

Oświetlenie awaryjne

 

Ma na celu zapewnienie oświetlenia w przypadku awarii zasilania oświetlenia podstawowego. Obejmuje ono oświetlenie różnych stref, np. korytarzy, schodów, hal produkcyjnych, magazynów, itp.Czas działania oświetlenia awaryjnego to zazwyczaj 1 godzina. Może być zasilane z baterii, generatora prądu lub innych niezależnych źródeł zasilania.

 

Oświetlenie ewakuacyjne

 

Jest częścią oświetlenia awaryjnego i ma na celu ułatwienie ewakuacji ludzi z budynku w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Obejmuje ono oświetlenie drogi ewakuacyjnej, np. nad wyjściami ewakuacyjnymi, na drogach ewakuacyjnych, w miejscach zmiany kierunku, itp.Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego to zazwyczaj 2 godziny. Musi spełniać bardziej rygorystyczne normy i posiadać odpowiednie certyfikaty.

 

RÓŻNICE:

Funkcja: 
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić oświetlenie w różnych strefach, a oświetlenie ewakuacyjne ma ułatwić ewakuację.

Czas działania: 
Oświetlenie ewakuacyjne musi działać dłużej (2 godziny) niż oświetlenie awaryjne (1 godzina).

Normy: 
Oświetlenie ewakuacyjne musi spełniać bardziej rygorystyczne normy i posiadać odpowiednie certyfikaty.

 

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne mogą się pokrywać, np. w przypadku oświetlenia nad wyjściami ewakuacyjnymi. Szczegółowe wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego określają przepisy przeciwpożarowe.

 

Oświetlenie ewakuacyjne - normy i standardy

 

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oświetlenie ewakuacyjne musi spełniać pewne normy.

1. Oświetlenie ewakuacyjne powinno być rozmieszczone w sposób zapewniający odpowiednią widoczność w miejscach kluczowych dla bezpieczeństwa.

2. Powinno oświetlać drogę ewakuacyjną na całej jej długości, w tym nad wyjściami ewakuacyjnymi.

3. Oświetlenie zapasowe powinno oświetlać miejsca, gdzie jest to niezbędne do kontynuowania pracy, np. stanowiska pracy, maszyny, urządzenia itp.

Do równie ważnych norm prawnych określających rozmieszczenie oświetlenia ewakuacyjnego należą Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.), Norma PN-N-01256-02 „Ochrona przeciwpożarowa. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”, Norma PN-EN 60598-2-22 „Oprawy oświetleniowe. Część 2. Wymagania szczegółowe oraz Norma PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”;

 

Oświetlenie ewakuacyjne - gdzie powinno się znajdować?

 

Drogi ewakuacyjne
 • nad wyjściami ewakuacyjnymi,
 • na drogach ewakuacyjnych, w tym na schodach, pochylniach i korytarzach,
 • w miejscach zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej,
 • w miejscach, gdzie istnieje ryzyko potknięcia lub upadku.
Pomieszczenia
 • w salach widowiskowych, kinachi teatrach,
 • w szpitalach, domach pomocy społecznej i domach dziecka,
 • w szkołach i przedszkolach,
 • w zakładach produkcyjnych i magazynach,
 • w garażach podziemnych,
 • na parkingach wielopoziomowych,
Dodatkowo
 • strefach zagrożenia,
 • pomieszczeniach technicznych,
 • pomieszczeniach, gdzie jest to niezbędne do kontynuowania pracy.

 

 

Oświetlenia ewakuacyjne w Safety POWER

 

Zapraszamy do skorzystania z Naszej oferty w Rzeszowie.  Montaż, serwis, czy konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego nie są Nam straszne. Wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem czeka na Ciebie!  Moc bezpieczeństwa - niech będzie z Tobą!

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 676

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.