Oświetlenie awaryjne Rzeszów

Oświetlenie awaryjne - charakterystyka

 

Oświetlenie awaryjne to oświetlenie, które zapewnia widoczność w przypadku awarii zasilania oświetlenia podstawowego. Jest ono niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i Twojego mienia w sytuacjach awaryjnych.

Jako firma pomagamy Tobie stworzyć bezpieczną przestrzeń. Również w Rzeszowie oferujemy:

* montaż oświetlenia awaryjnego,

* serwis w razie potrzeby,

* konserwację oświetlenia awaryjnego,

* okresowe pomiary.

 

Zrobimy wszystko, abyś mógł spać spokojnie. Skontaktuj się z Nami - działamy także w Rzeszowie!

 

Oświetlenie awaryjne - rodzaje

 

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

 

Ma na celu ułatwienie ewakuacji ludzi z budynku w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Obejmuje ono m.in. oprawy oświetleniowe umieszczone nad wyjściami ewakuacyjnymi, na drogach ewakuacyjnych oraz w miejscach, gdzie istnieje ryzyko potknięcia lub upadku.

 

OŚWIETLENIE ZAPASOWE

 

Ma na celu zapewnienie ciągłości pracy w przypadku awarii zasilania. Obejmuje ono m.in. oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach, gdzie jest to niezbędne do kontynuowania pracy, np. w szpitalach, salach operacyjnych, serwerowniach itp.* Może również być używane jako oświetlenie awaryjne *

 

Oświetlenie awaryjne - zasady działania

 

1. Oświetlenie awaryjne powinno być zasilane z niezależnego źródła zasilania, np. z akumulatorów lub generatora prądu.

2. Oświetlenie awaryjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od momentu zaniku zasilania podstawowego.

3. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odpowiednią widoczność w miejscach kluczowych dla bezpieczeństwa.

 

Oświetlenie awaryjne - znaczenie

 

Oświetlenie awaryjne odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi w sytuacjach awaryjnych. Pozwala na bezpieczną ewakuację ludzi z budynku w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Zapewnia ciągłość pracy w przypadku awarii zasilania. 

 

Oświetlenie awaryjne  - gdzie musi być?

 

Drogi ewakuacyjne
 • Na wszystkich drogach ewakuacyjnych, w tym na korytarzach, klatkach schodowych, schodach ruchomych i pochylniach.
 • Nad wyjściami ewakuacyjnymi.
 • W miejscach, gdzie istnieje ryzyko potknięcia lub upadku, np. na schodach, rampach i progach.
Pomieszczenia użyteczności publicznej
 • W salach widowiskowych, kinach, teatrach, bibliotekach, muzeach itp.
 • W szpitalach, domach pomocy społecznej, domach dziecka itp.
 • W szkołach i przedszkolach.
 • W biurowcach i innych obiektach użyteczności publicznej.
Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe
 • W zakładach produkcyjnych i magazynach.
 • W stacjach paliw.
 • W zakładach chemicznych.
 • W zakładach przetwórstwa spożywczego.
Inne
 • W garażach podziemnych.
 • Na parkingach wielopoziomowych.
 • W tunelach.
 • Na mostach.

 

Normy i standardy a oświetlene awaryjne

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  oświetlenie awaryjne powinno się mieścić:

 • wzdłuż drogi ewakuacyjnej:
  • Oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia na poziomie podłogi nie mniejsze niż 1 lx na drogach ewakuacyjnych o szerokości do 2 m i nie mniejsze niż 0,5 lx na drogach ewakuacyjnych o szerokości powyżej 2 m.
  • Oświetlenie ewakuacyjne powinno oświetlać stopnie schodów oraz podesty.
  • W przypadku schodów o szerokości powyżej 2 m, oświetlenie ewakuacyjne powinno oświetlać pas o szerokości 1 m na środku schodów.
 •  w pomieszczenia użyteczności publicznej:
  • W salach widowiskowych, kinach, teatrach itp., oświetlenie awaryjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia na poziomie podłogi nie mniejsze niż 0,5 lx.
  • W szpitalach, domach pomocy społecznej, domach dziecka itp., oświetlenie awaryjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia na poziomie podłogi nie mniejsze niż 1 lx w ciągach komunikacyjnych i 0,5 lx w salach chorych.
  • W szkołach i przedszkolach, oświetlenie awaryjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia na poziomie podłogi nie mniejsze niż 1 lx w ciągach komunikacyjnych i 0,5 lx w salach lekcyjnych.
 • w pomieszczenia produkcyjnych i magazynowych:
  • W zakładach produkcyjnych i magazynach, oświetlenie awaryjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia na poziomie podłogi nie mniejsze niż 1 lx w ciągach komunikacyjnych i 0,5 lx na stanowiskach pracy.
  • W stacjach paliw, oświetlenie awaryjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia na poziomie podłogi nie mniejsze niż 1 lx na terenie dystrybucji paliw.
 • w innych miejscach:
  • W garażach podziemnych, oświetlenie awaryjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia na poziomie podłogi nie mniejsze niż 1 lx na drogach ewakuacyjnych i 0,5 lx na stanowiskach postojowych.
  • Na parkingach wielopoziomowych, oświetlenie awaryjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia na poziomie podłogi nie mniejsze niż 1 lx na drogach ewakuacyjnych i 0,5 lx na stanowiskach postojowych.

 

Pamiętaj, że oświetlenie awaryjne to ważny element ochrony przeciwpożarowej. Zainwestuj w oświetlenie awaryjne i chroń swoje życie i mienie!

Zapraszamy do kontaktu - działamy również w Rzeszowie!

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 676

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.