Operat przeciwpożarowy

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY


Sporządzenie operatu przeciwpożarowego jest niezbędne do uzyskania zezwolenia na zbieranie, magazynowanie lub przetwarzanie odpadów. Nasza firma zajmuje się usługami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ofercie usług przeciwpożarowych znajdziesz m.in. opracowanie dokumentacji technicznej, dokumentu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego a także operatu przeciwpożarowego. Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. operat przeciwpożarowy zawierać powinien warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, które należy uzgodnić z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Ustawa precyzuje również przez kogo ma zostać wykonany operat przeciwpożarowy. 

  • Jeśli organem właściwym jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska operat przeciwpożarowy opracowuje rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  • Jeśli organem właściwym jest starosta operat przeciwpożarowy opracowuje inżynier pożarnictwa lub osoba, która ukończyła studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na wydziale inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Operat ppoż. zostanie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Obecnie podstawowym aktem prawnym zawierającym wytyczne, co do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego dla miejsc magazynowania, zbierania oraz przetwarzania odpadów jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Powyższe rozporządzenie stanowi istotną zmianę w zakresie sporządzania operatu przeciwpożarowego.

Wybierając nas masz gwarancję, że operat przeciwpożarowy opracowany zostanie przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub inżyniera pożarnictwa. Znajomość przepisów z zakresu ochrony ppoż. pozwoli na realizację dokumentu operatu przeciwpożarowego, w krótkim okresie czasu a doświadczenie zdobyte podczas dziesiątek zrealizowanych operatów przeciwpożarowych zapewni uniknięcie problemów podczas uzgadniania operatu ppoż. przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej.

Zapraszamy do współpracy. Gwarantujemy profesjonalną i fachową realizację dokumentacji. Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

 

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 676

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.