Inspektor ochrony przeciwpożarowej

INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


Zapewniamy stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiekcie. Po podpisaniu umowy przejmujemy całość spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.

 

Do zakresu naszych obowiązków należeć będzie:

 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż.
 • Stały serwis urządzeń przeciwpożarowych
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Przeglądy gaśnic i hydrantów
 • Oznakowanie obiektu w znaki ewakuacyjne
 • Przeprowadzanie praktycznego sprawdzania warunków
 • Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy
 • Usunięcie zaleceń pokontrolnych
 • Korespondencja z Państwową Strażą Pożarną
 • Sporządzanie raportów ze stanu bezpieczeństwa
 • Opracowanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Dbanie o przestrzeganie terminów przeglądów sprzętu przeciwpożarowego
 • Testowanie Instalacji oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru i innych.
 • Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Inne usługi przeciwpożarowe wynikające ze specyfiki obiektu

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

mail:

info@safetypower.pl

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Systemy alarmowe

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

Mail:

info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

sobota: 9.00-14.00

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.