Przegląd gaśnic i legalizacja

PRZEGLĄD GAŚNIC

Przegląd gaśnic, konserwacja gaśnic, serwis gaśnic, legalizacja gaśnic to określenia często używane zamiennie, dotyczące przeglądu technicznego sprzętu gaśniczego, realizowanego minimum raz w roku, w każdym budynku, w którym wymagane jest rozmieszczenie gaśnic. Nasza firma świadczy kompleksowe usługi z zakresu ochrony ppoż. budynków, również te związane z przeglądami gaśnic. Przeprowadzamy przeglądy gaśnic i agregatów gaśniczych każdego typu, dopuszczonych na rynku polskim. Sprawdzamy przydatność do użycia a kontrolę potwierdzamy protokołem z konserwacji gaśnic oraz kontrolką naklejaną na zbiornik gaśnicy. Realizujemy konserwację i legalizację gaśnic przenośnych i przewoźnych:

 

 • przegląd gaśnic proszkowych;

 • przegląd gaśnic pianowych;

 • przegląd gaśnic wodno-mgłowych;

 • przegląd gaśnic na dwutlenek węgla;

 • przegląd gaśnic na czysty środek gaśniczy.

 

Przegląd gaśnic należy wykonać przynajmniej raz w roku, a także raz na 5 lat przeprowadzić serwis gaśnicy zawierający jej naprawę i wymianę niektórych elementów. Przepisem regulującym liczbę gaśnic oraz ilość środka gaśniczego jaka powinna znajdować się w obiektach a także częstotliwość przeglądu technicznego i konserwacji gaśnic jest rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dani 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów. Dzięki regularnym kontrolom gaśnic oraz innego podręcznego sprzętu gaśniczego mają Państwo pewność, że dany sprzęt będzie gotowy do użycia w sytuacji zagrożenia pożarowego. Prawidłowa konserwacja gaśnic znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. W przypadku nieprawidłowego działania gaśnicy wykonamy naprawę lub w razie konieczności niesprawny sprzęt gaśniczy wymienimy na nowy. Na czas naprawy, uszkodzone gaśnice zastąpimy własnym sprzętem, po to by w sytuacji pojawienia się zagrożenia możliwe było skuteczne prowadzenie działań, zmierzających do ugaszenia pożaru.

 

DLACZEGO TO NAM WARTO POWIERZYĆ PRZEGLĄD GAŚNIC W TWOIM BUDYNKU? 

 

 • Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego przeprowadzimy na miejscu.

 • Wystawiamy protokół z przeprowadzonego przeglądu gaśnic i innego sprzętu ppoż.

 • Posiadamy doświadczenie w postaci tysięcy sprawdzonych gaśnic.

 • Przegląd gaśnic przeprowadzą technicy posiadający stosowne uprawnienia.

 • Przeprowadzimy audyt budynku w zakresie właściwego doboru sprzętu gaśniczego oraz jego rozmieszczenia.

 

NA CZYM POLEGA PRZEGLĄD GAŚNIC?

Przegląd gaśnic to stała procedura, która powinna być realizowana systematycznie. Ma to na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Każdy budynek użyteczności publicznej, produkcyjny czy magazynowy powinien być wyposażony w gaśnice oraz inne urządzenia ppoż. (informacje na temat sposobu rozmieszczenia gaśnic, a także ich rodzaju znajdziesz w naszej bazie wiedzy). Przegląd gaśnic różnego typu może się różnić w zależności od rodzaju gaśnicy. Przykładowo dokonując legalizacji gaśnic proszkowych pod stały ciśnieniem musimy pamiętać o konieczności sprawdzenia wartości ciśnienia w zbiorniku natomiast przy przeglądzie gaśnicy typu Z (gdzie gaz pędny znajduje się w oddzielnym zbiorniku) musimy dokonać weryfikacji masy elementu urządzenia. Czynności jakich dokonują nasi pracownicy podczas konserwacji gaśnic to m.in.: 

 • Ocena stanu technicznego, oględziny zewnętrzne.
 • Sprawdzenie: plomb, węży i prądownicy, a także ilości środka gaśniczego, stanu proszku, czytelności wymaganych napisów na gaśnicy, poprawności działania wskaźnika ciśnienia.

 • Szczegółowe sprawdzenie odnośnie uszkodzeń, wgnieceń, wyżłobień, oznak korozji od zewnątrz, jak i od wewnątrz zbiornika.

 • Sprawdzenie terminu badania UDT zbiornika.

 • Weryfikacja prawidłowego rozmieszczenia gaśnic w budynku ­– na podstawie planów ewakuacyjnych, które zawierać powinna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Prawidłowo przeprowadzony przegląd gaśnic gwarantuje sprawność sprzętu w przypadku pożaru. Ponadto spełnione zostają wymagania określone w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego. Wycenę przeglądu gaśnic prześlemy w ciągu dwóch godzin.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 676

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.