Ćwiczenia ewakuacyjne

Obowiązek przeprowadzania próbnej ewakuacji wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz.719) . Przytoczony akt prawy w rozdziale 4. pt. „Ewakuacja”, szczegółowo opisuje, jakie obiekty podlegają praktycznemu sprawdzeniu próbnej ewakuacji oraz określa jej częstotliwość.

 

JAKIE OBIEKTY PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWEMU PRZEPROWADZENIU PRAKTYCZNEGO SPRAWDZENIA OGANIZACJI ORAZ WARUNKÓW EWAKUACJI Z BUDYNKU?

Lp. Rodzaj obiektu Cześtotliwość próbnej ewakuacji
1. Obiekty, w których przebywa co najmniej 50 osób będących jego stałymi użytkownikami (biurowce, zakłady pracy). Co najmniej raz na dwa lata.
2. Obiekty, w których dochodzi do cyklicznej zmiany grup użytkowników liczących > 50 osób (np. przedszkola, szkoły, internaty, domy studenckie). Co najmniej raz na rok, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.

W momencie planowania próbnej ewakuacji właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek powiadomić miejscowego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia ćwiczeń, nie później niż na 7 dni przed ich przeprowadzeniem.


DLACZEGO WARTO REGULARNIE ORGANIZOWAĆ ĆWICZENIA Z PRÓBNEJ EWAKUACJI?
Oprócz spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów, to przede wszystkim doskonała okazja do zweryfikowania istniejących procedur, poziomu przygotowania pracowników, poziomu zarządzania ewakuacją przez osoby funkcyjne oraz okazja do analizy zachowań osób przebywających w obiekcie. Dodatkowo, to także bardzo dobra możliwość do zweryfikowania sprawności zadziałania systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynku. W zaplanowaniu oraz zorganizowaniu ćwiczeń z próbnej ewakuacji pomoże Państwu nasza firma, która ma wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

 

NASZA OFERTA ZAWIERA:

  • wizje lokalną wraz z konsultacją z właścicielem, zarządcą oraz użytkownikami budynku;
  • szkolenie dla wyznaczonych osób do koordynacji ewakuacji;
  • sporządzenie wszelkich dokumentów wymaganych do zgłoszenia próbnej ewakuacji do miejscowego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
  • opracowanie scenariusza ćwiczeń;
  • nadzór oraz obserwacja ćwiczeń;
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej z ćwiczeń;
  • sporządzenie protokołu z przeprowadzonej ewakuacji;
  • analizę oraz omówienie przebiegu próbnej ewakuacji.


Próbna ewakuacja ludzi często znajduje się w programie szkoleń przeciwpożarowych, które przeprowadzamy. Jest to istotny element szkolenia, wpływający na podniesienie bezpieczeństwa osób przebywających w danym obiekcie. Każdy stały użytkownik budynku  powinien zostać właściwie przeszkolony i poinformowany, o tym jak prawidłowo ewakuować się z miejsca zagrożenia. Brak praktyki w tej dziedzinie może skutkować nieszczęśliwymi wypadkami. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia czynnikiem decydującym jest czas i sprawne przeprowadzenie ewakuacji. Brak opanowania i wiedzy może spowodować niepotrzebny chaos i wywołać panikę, dlatego tak ważne jest, by zgodnie z narzuconymi przepisami zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników czy uczniów.

 

Nasz zespół pomoże Państwu zorganizować ćwiczenia próbnej ewakuacji sprawnie i zgodnie z zasadami.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 676

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.