System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

 

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) to system, którego zadaniem jest ostrzeganie użytkownika o wtargnięciu osób niepowołanych na teren obiektu lub posiadłości. Systemy antywłamaniowe tego typu stosowane są z powodzeniem w domach i na posesjach prywatnych, jak również w obiektach przemysłowych czy użyteczności publicznej. Głównym celem systemu sygnalizacji włamania i napadu jest szybkie i bezbłędne wykrycie zagrożenia w chronionym obiekcie, zaalarmowanie użytkowników nieruchomości i powiadomienie odpowiednich służb. Co raz częściej spotykamy się z sytuacjami, gdzie różne systemy automatyki budynkowej są ze sobą skonfigurowane. Pozwala to na skuteczny dozór nad poziomem bezpieczeństwa jak również zapewnia komfort i kontrolę nad nieruchomością nawet podczas nieobecności użytkowników.

 

Systemy sygnalizacji włamania i napadu, zwane często systemami antywłamaniowymi, są popularnymi instalacjami stosowanymi we współczesnym budownictwie. Z uwagi na swoją funkcjonalność i sposób działania użytkownik może zaproponować różne warianty programowania systemu. Urządzenia wchodzące w skład systemu takie jak czujki zawierają zabezpieczenia antysabotażowe niepozwalające na rozbrojenie zabezpieczeń przez osoby do niego nieuprawnione. System Sygnalizacji Włamania i Napadu może być oparty o technologię przewodową jak i bezprzewodową. Nowoczesne platformy pozwalają na pełną kontrolę mobilną oraz sterowanie systemem. System antywłamaniowy może chronić jedną lub kilka stref usytuowanych w różnych warunkach środowiskowych, dzięki zastosowaniu urządzeń do montażu wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Strefy chronione można podzielić na:

 • Peryferyjną – obejmuję obszar po za granicami działki lub ogrodzeniem chronionej przestrzeni, gdzie mogą legalnie przebywać osoby trzecie;
 • Zewnętrzną – znajdującą się wokół zabezpieczonego budynku lub kompleksu. Naruszenie tej strefy wywoła alarm systemu antywłamaniowego;
 • Wewnętrzna – obejmuję konstrukcję i wnętrze budynku.

 

Niewątpliwą zaletą naszej firmy jest fakt, że możemy zaoferować pełną gamę produktów i udzielić Ci wsparcia w wyborze odpowiednich elementów do zabezpieczenia Twojego mienia. Zdobyte doświadczenie na rynku, różnego rodzaju systemów bezpieczeństwa, pozwala nam na wzięcie pełnej odpowiedzialności za urządzenia, które zostaną użyte do stworzenia systemu antywłamaniowego. Nasza firma oferuje rzetelne zaprojektowanie oraz montaż instalacji do każdego rodzaju obiektu. Indywidualne podejście do klienta już na etapie konsultacji i projektowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, pozwoli na uniknięcie kłopotów z działaniem instalacji w przyszłości. Dzięki naszym specjalistom jesteśmy w stanie skonfigurować system według dowolnych wytycznych czy też połączyć system antywłamaniowy z inną istniejącą już automatyką budynkową. Kolejną zaleta naszej firmy jest stała dostępność serwisu, który może przyjechać na miejsce lub udzielić porad telefonicznych w przypadku nieprzewidzianych sytuacji związanych z działaniem urządzeń zabezpieczających o każdej porze dnia i nocy.

 

Z jakich elementów powinien składać się system sygnalizacji włamania i napadu?

 

Z uwagi na specyfikę działania instalacji, system sygnalizacji włamania i napadu musi być niezawodny w każdych warunkach. Aby system alarmowy spełniał swoje zadanie musi zostać wykonany kompletnie, tak aby uniemożliwić potencjalnemu włamywaczowi wykorzystanie nieprawidłowości i wtargnięcie na teren posesji lub obiektu. Poniżej zostały wymienione elementy, z których składają się podstawowe systemy antywłamaniowe.

 

Czujki ruchy (PIR) są najczęściej stosowanymi czujnikami w systemie, które wykorzystują czujniki podczerwieni., Działają na zasadzie wykrycia zmiany promieniowania cieplnego w jej polu widzenia.

Czujki stłuczenia i wibracji reagują na charakterystyczny dźwięk towarzyszący tłuczonemu szkłu, oraz na efekty fizyczne towarzyszące przy próbie zniszczenia mienia za pomocą np. uderzania nogą, młotkiem.

Aktywne czujki podczerwieni składają się z nadajnika i odbiornika, tworzona jest między nimi nie widzialna dla ludzkiego oka siatka z promieni podczerwonych. Naruszenie tej siatki powoduje wywołanie alarmu, Najczęściej stosuje się je na zewnątrz z uwagi na dużą powierzchnie dozorowania i odpornością na trudne warunki zewnętrzne.

Czujki mikrofalowe MW wykorzystują mikrofale, dzięki którym są w stanie wykryć zbliżający lub oddalający się obiekt. Ponadto są odporne na przeciągi cieplne wywołane np. kaloryferem lub klimatyzatorem przy których czujki PIR mogą powodować fałszywe alarmy.

Czujki dualne (Często PIR, MW) wykorzystują działanie dwóch niezależnych od siebie sensorów, dzięki czemu wykrywanie zagrożenia jest bardziej precyzyjne i odporne na fałszywe alarmy.

Czujki gazu przeznaczone są do pomieszczeń w których występuję ryzyko wycieku gazu takiego jak gaz ziemny (metan), LPG (propan butan), czadu ( tlenek węgla),gazy usypiające (np. opary chloroformu).

Czujka zalania wyposażona jest w sondę o długości do 3m, sonda po zetknięciu z wodą tworzy zwarcie dzięki któremu czujka wchodzi w stan alarmu.

Przyciski napadowe zamontowane w dyskretnym miejscu pozwalają użytkownikowi szybko i bezpiecznie wywołać alarm.

Sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne występują w dwóch rodzajach: wewnętrzne i zewnętrzne. Wbudowana bateria gwarantuje zadziałanie podczas braku zasilania sieciowego. Styki antysabotażowe zabezpieczają przed wyrwaniem lub próbą zalepienia głośnika np. pianką montażową.

Klawiatura zdalna (manipulator) wyposażona w przyciski i/lub ekran pozwala użytkownikowi uzbroić lub rozbroić system oraz informuje o podstawowych błędach zapomocą diod LED, dzisiejsze manipulatory pokazują również precyzyjne miejsce wywołania alarmu dzięki czemu użytkownik lub służby porządkowe mogą szybciej zlokalizować miejsce włamania.

Moduły funkcyjne (monitorujące, sterujące) umożliwiają sterowanie i monitorowanie innych systemów takich jak systemu monitoringu (CCTV), systemy kontroli dostępu (SKD) , Bramy pożarowe, ogrzewanie, wentylacja. Specjalnym rodzajem modułów jest moduł powiadamiania, który wysyła informacje dwutorowo za pomocą linii telekomunikacyjnej (telefonicznej) i anteny GSM.

Sterowniki radiowe pozwalają w szybki i wygodny sposób np. włączyć czy wyłączyć czuwanie systemu czy też szybko i bezpiecznie wezwać pomoc.

 

Powyżej wymienione urządzenia jako składowe systemu antywłamaniowego, mogą zostać zastosowane w dowolnej konfiguracji. To głównie od użytkownika nieruchomości zależy, jaki poziom zabezpieczeń będzie odpowiedni w danym przypadku.

 

Czy zainstalowany system sygnalizacji włamania i napadu powinien być poddawany okresowym przeglądom technicznym?

 

W celu zapewnienia niezawodnej pracy i ciągłej gotowości zaleca się dokonywać okresowych przeglądów i konserwacji systemu. Czynności podejmowane podczas przeglądu powinny obejmować:

 • Panel centrali alarmowej, ewentualne uszkodzenia, zasilanie sieciowe, stan akumulatorów;
 • Próba zadziałania wszystkich elementów liniowych: czujki, przyciski itp.
 • Sprawdzenie konfiguracji systemu, kontrola uprawnień użytkowników, sprawdzenie połączeń;
 • Test sygnalizatorów, próba powiadamiania, sprawdzenie sterowań systemowych;
 • Test współpracy urządzeń automatyki budynkowej;
 • Sprawdzenie ciągłości linii dozorowych, tras kablowych, mocowań;
 • Kontrola pamięci zdarzeń;
 • Kontrola i test zabezpieczeń antysabotażowych;
 • Kontrola poprawności pracy centrali w stanie rozbrojenia, dozoru, alarmu;
 • Uruchomienie scenariusza alarmowego i potwierdzenie prawidłowości ustawień.

 

Konserwacja jest okazją do wymiany cennych uwag między firmą serwisującą a użytkownikiem. Uwagi te mogą być związane z codzienną eksploatacja i towarzyszącymi im problemami, planową rozbudową systemu czy też z konieczną zmianą konfiguracji. Wskazówki pozwolą na dopracowanie działania systemu przez serwisantów tak aby system alarmowy spełniał swoje zadanie i pozostał niezawodny przez lata.

 

Jak uniknąć problemów z eksploatacją sytemu sygnalizacji włamania i napadu?

 

Często w trakcie użytkowania systemu sygnalizacji włamania i napadu sporą cześć wywołanych alarmów stanowią alarmy fałszywe. Podstawą ich zaistnienia są często błędy powstałe już na etapie projektowania instalacji. Ponadto błędy mogą powstawać w skutek:

 • Błędy użytkownika systemu (np. pozostawienie otwartego okna lub drzwi, błędne hasło rozbrojenia systemu, nieumyślne naruszenie strefy chronionej;
 • Czynniki zewnętrzne (zwierzęta, warunki atmosferyczne, prace remontowe itp.);
 • Nieprawidłowy sposób instalacji lub konfiguracji systemu.

 

W celu ich uniknięcia błędów zaleca się odpowiednie przeszkolenie użytkowników systemu a także korzystanie z doświadczonego instalatora oraz regularne przeglądy i serwisowanie. Dodatkowym sposobem na uniknięcie fałszywych alarmów jest częste czyszczenie elementów detekcji przez osobę serwisującą pozwoli to uniknąć fałszywych alarmów spowodowanych przez czynniki zewnętrzne.

 

Jakie części nieruchomości powinny zostać zabezpieczone przez system sygnalizacji włamania i napadu?

 

System sygnalizacji włamania i napadu ma za zadanie ochronne mienia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, dlatego podstawową funkcją jest ochrona strefy wewnętrznej w której znajdują się najcenniejsze przedmioty, lub w której znajdują się domownicy. Aby uskutecznić system antywłamaniowy i zminimalizować straty zaleca się zabezpieczenie całego obiektu, czyli strefy wewnętrznej oraz zewnętrznej. Podstawowym zabezpieczeniem strefy wewnętrznej są czujki ruchu (np. PIR) rozmieszczone w każdym pomieszczeniu zapewniają skuteczną ochronę przed włamywaczami. Kolejnym zabezpieczeniem systemu antywłamaniowego jest czujnik wibracji który montujemy w drzwiach zabezpieczanego obiektu, dzięki któremu wywarzenie drzwi zostanie szybko udaremnione. Dodatkowo aby zapewnić skuteczną ochronę budynku zaleca się montaż czujników stłuczenia szkła, dzięki którym każda próba włamania przez również przez okno nie odniesie zamierzonego rezultatu. Zabezpieczenie strefy zewnętrznej w systemie alarmowym nie tylko pozwoli wcześniej wykryć osoby, które nie powinny się znajdować w przestrzeni nadzorowanej, ale również usprawni czas reakcji służb dzięki szybszemu wykryciu intruza. Głównym sposobem zabezpieczenia tej strefy są aktywne czujki podczerwieni, które tworzą niewidoczną dla ludzkiego oka siatkę, której naruszenie natychmiast wzbudzi alarm. Dodatkowo zainstalowanie sygnalizatorów optyczno-akustycznych skutecznie pomoże odstraszyć potencjalnego włamywacza z posesji.

 

W jaki sposób można nadzorować pracę systemu?

 

System sygnalizacji włamania i napadu możemy monitorować na wiele sposobów głównym i niezawodnym sposobem jest zlecenie firmie zewnętrznej monitorowanie naszego domu lub obiektu. Firma monitorująca zabezpiecza się w transmisję danych torami radiowymi i torem analogowym. Dodatkowym sposobem monitorowania jest zapis danych na twardym dysku w naszym rejestratorze, dzięki temu możemy odczytać zapis z kamer do kilku dni wstecz.

Pierwszym torem jest zwykle komunikacja za pomocą GSM oraz GPRS. Centrala ma wbudowany mduł GSM/GPRS który wysyła SMS-y do stacji monitoringu oraz dzwoni na wybrane numery i przekazuje nagrany komunikat, który ma być odtworzymy w razie alarmu.

Drugim torem jest nadajnik radiowy firmy ochroniarskiej lub firmy monitorującej obiekt, jest to główny tor transmisji, lecz ogranicza on się do przysyłania informacji tylko w danym regionie, gdzie firma monitorująca ma swój obszar działania.

Kolejnym torem transmisji informacji jest Ethernet (LAN/WAN) podobnie jak w sposobie powiadamiania poprzez moduł GSM/GPRS central informuje stacje za pomocą modułu Ethernet (LAN/WAN), gdzie informacje przesyłane są za pomocą internetu.

Powyższe metody i funkcje pozwalają na monitorowanie w czasie rzeczywistym chronionego obiektu przez zewnętrzną firmę lub przez nas samych za pomocą smartfona. Dodatkowe funkcje ułatwiające obsługę sytemu alarmowego są aplikacje mobilne na telefon, które umożliwiają użytkownikowi łatwy i szybki dostęp do sterowania systemem i całą automatyką budynkową z każdego miejsca na ziemi. Dzięki tym aplikacjom możemy np. na tablecie zwizualizować chroniony obiekt i zobaczyć który czujnik w danym momencie zgłasza

alarm. Te aplikacje nie tylko pozwalają sterować system sygnalizacji włamania i napadu, ale również całą automatyką budynkową np. roletami w oknach, zaświeceniem światła czy też uruchomieniem pieca co ułatwia domownikom czy też użytkownikom obiektu funkcjonowanie.

 

W jaki sposób system sygnalizacji włamania i napadu powinien być skonfigurowany z inną automatyką budynkową?

 

System sygnalizacji włamania i napadu dzięki szeroko rozbudowanym technicznie elementom może zostać zintegrowanym z innymi systemami zainstalowanymi na obiekcie przy pomocy central, które są w pełni kompatybilne z centralami innych producentów systemów. Umożliwia to szybkie i wygodne korzystanie z obiektu dla przykładu połączenie sytemu antywłamaniowego z system kontroli dostępu (SSWiN, SKD) które są w pełni programowalne pozwala nam na takie udogodnienia jak wejście do danego pomieszczenia poprzez zwolnienie blokady drzwi automatycznie rozbraja alarm w tym pomieszczeniu czy też odwrotnie, uzbrojenie systemu sygnalizacji włamania i napadu automatycznie rygluje drzwi dzięki połączeniu z systemem kontroli dostępu.

 

Dlaczego instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu należy powierzać doświadczonej firmie, która ciągle rozwija swoją wiedzę na temat systemów bezpieczeństwa?

 

Zlecenie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu często z punktu widzenia użytkownika nie jest trudną inwestycją do wykonania. Jest to jednak mylne stwierdzenie, gdyż źle zaprojektowany system może nie spełnić swojego zadania w wymaganej chwili. Ponadto duża ilość fałszywych alarmów może być powodem osłabienia czujności. Nasza firma rzetelnie i indywidualnie podchodzi do każdego projektu, od doboru elementów po przez ich montaż na obiekcie oraz późniejszą konserwacje i serwis. Dzięki regularnym szkoleniom nasi pracownicy są przygotowani na każde wyzwanie.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

mail:

info@safetypower.pl

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj
systemy-sygnalizacji-wlamania422671.jpg

Systemy alarmowe

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Przegląd gaśnic

Przegląd gaśnic

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ppoż. przeprowadzamy przeglądy techniczne gaśnic i agregatów gaśniczych każdego typu, dopuszczonych na rynku  polskim przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Przegląd hydrantów

Przegląd hydrantów

Przegląd polega na wykonaniu pomiarów ciśnienia przy użyciu certyfikowanego urządzenia HYDRO-TEST posiadającego oryginalne świadectwo wzorcowania. Sieć hydrantową bada się poprzez sprawdzenie ciśnienia statycznego oraz dynamicznego a także wyznaczając maksymalną wydajność danego hydrantu przy przepływie strumienia wody, używając określonej dyszy urządzenia.

Koce gaśnicze

Koce gaśnicze

Sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonany jest z włókna szklanego. Ma powierzchnię ok. 3 m2. Użycie polega na szczelnym przykryciu małego, płonącego przedmiotu lub np. beczki z palącą się cieczą. Używając koca należy pamiętać, by przykrywać zarzewie ognia od swojej strony, aby uniknąć poparzenia ogniem.

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru

System Sygnalizacji Pożaru jest bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Montaż systemu to w wielu przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale nie tylko. Coraz częściej prywatni inwestorzy, przedsiębiorcy podejmują dobrowolną decyzję o założeniu dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż w przypadku zagrożenia pożarowego szybka detekcja i przesłanie informacji do centrali pożarowej zdecydowanie ogranicza skutki materialne pożaru, a przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

Systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Najwyższej klasy system oddymiania i wentylacji pożarowej budynków.
Wbrew pozorom to nie ogień, lecz dym w postaci gazów pożarowych, stanowi większe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w budynku w przypadku pojawienia się pożaru

Systemy stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Systemy stałych urządzeń gaśniczych gazowych

System stałego urządzenia gaśniczego gazowego (SUG) do gaszenia pożaru wykorzystuje gazowe środki gaśnicze. Stosowany jest wszędzie tam, gdzie użycie środków gaśniczych na bazie wody lub proszku gaśniczego może doprowadzić do trwałych uszkodzeń

Systemy detekcji gazu

Systemy detekcji gazu

Opis sekcji nr 2Systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych, powinny być instalowane w miejscach gdzie może dojść do uwolnienia takich substancji, aby możliwe było ich jak najszybsze wykrycie. Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa Tobie i Twoim pracownikom.

Dźwiękowy system ostrzegania

Dźwiękowy system ostrzegania

System Sygnalizacji Pożaru jest bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników budynku. Montaż systemu to w wielu przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale nie tylko.

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne to obecnie standard we wszystkich obiektach, w których zanik napięcia w sieci może powodować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi w nim przebywającym.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odłączyć zasilanie z zagrożonego budynku, tak aby działająca na miejscu straż pożarna miała pewność, że w trakcie działań z użyciem wody nie dojdzie do porażenia prądem elektrycznym.

Bramy i drzwi przeciwpożarowe

Bramy i drzwi przeciwpożarowe

Drzwi i bramy przeciwpożarowe są często stosowane do zamknięcia otworów w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych. Ich zadaniem jest ograniczenie do minimum  rozprzestrzeniania się ognia i dymu, oraz umożliwić ewakuację ludzi, w tym osób niepełnosprawnych.

Kurtyny dymowe

Kurtyny dymowe

Stałe kurtyny dymowe wydzielają strefy dymowe zgodnie z przyjętymi do projektowania normami. Powinny one opadać przynajmniej do wysokości pierwotnie założonej warstwy dymu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Dokument Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowujemy oraz aktualizujemy dla wszystkich rodzajów obiektów budowlanych, w których jest on wymagany. Dokumentacja wykonywana jest przez techników i inżynierów pożarnictwa zawodowo związanych ze strukturami Państwowej Straży Pożarnej

Plany ewakuacyjne budynku

Plany ewakuacyjne budynku

Plany ewakuacji to inaczej droga jaką musi przebyć człowiek, w przypadku zagrożenia do wyjścia ewakuacyjnego, na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Plany ewakuacyjne są zawsze umieszczane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Oznakowanie ewakuacyjne obiektów

Oznakowanie ewakuacyjne obiektów

Zgodnie z obowiązującymi  przepisami jednym z najważniejszych aspektów w przypadku zagrożenia pożarowego w obiekcie jest zapewnienie jego użytkownikom możliwości niezakłóconej ewakuacji do strefy bezpiecznej.

Audyt przeciwpożarowy

Audyt przeciwpożarowy

Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku. Czym jest ocena stanu bezpieczeństwa?
Ocena stanu bezpieczeństwa w budynku, to inaczej kontrola poziomu bezpieczeństwa  pożarowego.

Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy

Sporządzenie takiego dokumentu jest niezbędne do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub do otrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie. Nasza firma zajmuje się usługami przeciwpożarowymi z zakresu tworzeniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami.

Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem

Zgodnie z § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Zapewniamy stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiekcie. Po podpisaniu umowy przejmujemy całość spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. opinie, ekspertyzy techniczne, odstępstwa, analizy

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. opinie, ekspertyzy techniczne, odstępstwa, analizy

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ. OPINIE, EKSPERTYZY TECHNICZNE, ODSTĘPSTWA, ANALIZY

Oferujemy Państwu pełen zakres usług rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który obejmuje m.in.:

Ćwiczenia ewakuacyjne

Ćwiczenia ewakuacyjne

Próby ewakuacyjne realizujemy w budynkach użyteczności publicznej oraz wszędzie tam gdzie ustawodawca wymaga praktycznego sprawdzenia ewakuacji ludzi z obiektu.
Próba ewakuacji ludzi często znajduje się w programie szkoleń przeciwpożarowych, które przeprowadzamy.

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia przeciwpożarowe

Głównym zadaniem szkoleń przeciwpożarowych jest nabycie oraz uzupełnienie wiedzy przez pracowników oraz pracodawców. Prawidłowa ocena zagrożeń pożarowych występujących w procesach przemysłowych oraz ocena ryzyka które się z nimi wiąże ma duży wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia w miejscu pracy.

Szkolenie Pierwsza Pomoc

Szkolenie Pierwsza Pomoc

Pierwsza pomoc to zespół czynności podętych w celu ratowania zdrowia i życia osoby w stanie nagłego zagrożenia wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) to system, którego zadaniem jest ostrzeganie użytkownika o wtargnięciu osób niepowołanych na teren obiektu lub posiadłości.

Telewizyjne systemy dozorowe CCTV

Telewizyjne systemy dozorowe CCTV

Systemy telewizji przemysłowej, zapewniają niezwykle skuteczny poziom ochrony mienia oraz bezpieczeństwa użytkowników.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne DSO

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne DSO

Powinny być wykonywane przez osoby kompetentne, posiadające odpowiednie kwalifikacje, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, odpowiedni dostęp do części zamiennych i wystarczające informacji na temat systemu

Projektowanie systemu sygnalizacji pożaru

Projektowanie systemu sygnalizacji pożaru

Projektowanie systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Projektowanie systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

W zależności od potrzeb oraz oczekiwań klienta, a także specyfiki chronionego obiektu wykonujemy proste oraz bardziej złożone systemy wykorzystujące zaawansowane urządzenia gaśnicze gazowe oraz dodatkowe środki ochrony przeciwpożarowej

Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Wbrew pozorom to nie ogień, lecz dym w postaci gazów pożarowych, stanowi większe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w budynku w przypadku pojawienia się pożaru. Nasza firma projektuje, montuje i serwisuje systemy oddymiania.

Projektowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Projektowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z § 181 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Serwis awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Serwis awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Przeglądy systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i ich zakres powinny być wykonywane na podstawie normy PN-EN 50172:2005 oraz dokumentacji techniczno - ruchowej systemu.

Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne to obecnie standard we wszystkich obiektach, w których zanik napięcia w sieci może powodować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi w nim przebywającym.

Serwis systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Serwis systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, instalacja oddymiania powinna być regularnie kontrolowana i  poddawana obsłudze technicznej.

Montaż systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Montaż systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Wbrew pozorom to nie ogień, lecz dym w postaci gazów pożarowych, stanowi większe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w budynku w przypadku pojawienia się pożaru. Nasza firma projektuje, montuje i serwisuje systemy oddymiania.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów umieściliśmy w naszej ofercie najwyższej klasy systemy oddymiania, na bardzo korzystnych warunkach cenowych. Zapewniamy projektowanie, montaż oraz serwis  systemu w Państwa budynku. Zadbamy o dobór odpowiednich elementów takich jak centrala oddymiania, klapy i okna oddymiające, przyciski ręcznego uruchomienia oraz czujki dymu.

Serwis systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Serwis systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Instalacja stałego urządzenia gaśniczego gazowego w trakcie eksploatacji powinna być systematycznie poddawana przeglądom. Regularna konserwacja technicznym pozwoli na realizację wszystkich warunków prawidłowego zadziałania.

Montaż systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Montaż systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

System gaszenia gazem to stałe urządzenia gaśnicze gazowe. W zależności od wielkości systemu mogą się składać na nie butle ze środkiem gaśniczym, wyzwalacz zaworu, kolektor zbiorczy

Montaż systemu sygnalizacji pożaru

Montaż systemu sygnalizacji pożaru

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) służą do  rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Serwis i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru

Serwis i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru

Aby uniknąć awarii Systemu Sygnalizacji Pożaru, należy przeprowadzać przeglądy techniczne w okresach zalecanych przed producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Odpowiedni nadzór pozwoli na niezawodne działanie instalacji, zapewni bezpieczeństwo użytkowników a także umożliwi odpowiednio wczesne wykrycie błędów i nieprawidłowości, które mogą powodować dalsze uszkodzenia. 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

Mail:

info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

sobota: 9.00-14.00

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.