Serwis awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Przeglądy systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i ich zakres powinny być wykonywane na podstawie normy PN-EN 50172:2005 oraz dokumentacji techniczno - ruchowej systemu. W sytuacji kiedy wykorzystywane jest automatyczne urządzenie testujące informacje na temat stanu systemu powinny być rejestrowane raz na miesiąc. W innych przypadkach kontrola systemu powinna odbywać się codziennie w zakresie oceny wskaźnika na każdej z opraw zasilanych centralnie.

 

Kontrola comiesięczna powinna polegać na włączeniu każdej oprawy w trybie pracy awaryjnej, poprzez zasymulowanie awarii oświetlenia podstawowego. W tym czasie należy ocenić prawidłowość działania wszystkich opraw.

 

Przegląd wykonywany co najmniej raz w roku musi obejmować czynności przewidziane dla testu miesięcznego oraz dodatkowo należy sprawdzić, czy oświetlenie działa prawidłowo przez minimalny wymagany czas 1 godziny. Wyniki kontroli i przeglądów systemu powinny być odnotowywane w rejestrze przechowywanym w obiekcie. Rejestr systemu powinien zawierać: informacje dotyczące daty przekazania systemu do użytkowania, certyfikaty i świadectwa dopuszczające, datę i krótki opis kontroli i testów systemu, datę i opis stwierdzonych usterek i awarii wraz z podjętymi w związku z tym działaniami, datę i opis wprowadzonych zmian do systemu, parametry i tryb pracy urządzeń służących do automatycznego testowania systemu. Wynikiem przeglądu rocznego powinno być także sporządzenie protokołu z przeglądu systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, jako urządzenia przeciwpożarowego.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 663 814 768

e-mail: info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 9:00–17:00

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 663 814 768

e-mail: info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 9:00–17:00

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.