Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne DSO

Powinny być wykonywane przez osoby kompetentne, posiadające odpowiednie kwalifikacje, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, odpowiedni dostęp do części zamiennych i wystarczające informacji na temat systemu.

 

Czynności konserwacyjne  DSO wykonywane co 3 miesiące:

Należy sprawdzić:

 • czy nie nastąpiły zmiany w aranżacji pomieszczeń, które wpływają na zrozumiałość i słyszalność komunikatów alarmowych; 
 • czy po wywołaniu alarmu z co najmniej jednego wejścia z CSP komunikaty alarmowe są nadawane do odpowiednich stref alarmu głosowego, są słyszalne i zrozumiałe;
 • czy regulatory głośności (jeśli występują) uwzględniające poziom tła (hałasu) działają prawidłowo;
 • czy czas przejścia w stan alarmu głosowego przez operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnału z SSP nie przekracza 3 s;
 • czy książka eksploatacji, przeglądów, napraw i kontroli DSO zawiera wpisy dotyczące awarii i uszkodzeń oraz czy wszystkie awarie i uszkodzenia zostały wyeliminowane.

 

Czynności konserwacyjne  DSO wykonywane co 12 miesięcy:

Należy przeprowadzić wszystkie czynności, które są wykonywane co 3 miesiące, oraz dodatkowo sprawdzić:

 • czy funkcja stopniowej ewakuacji działa prawidłowo; 
 • czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy operatorzy przeprowadzili co najmniej 1 ćwiczenie obsługi centrali DSO oraz przekazywania komunikatów „na żywo”.

 

Czynności konserwacyjne Dla Mikrofonu alarmowego wykonywane co 3 miesiące:

Należy sprawdzić:

 • czy pomieszczenie, w którym znajduje się centrala DSO i/lub mikrofon strażaka, jest chronione przed niepożądanym dostępem oraz czy jest wolne od źródeł ognia i materiałów łatwopalnych;
 • czy dostęp do centrali DSO i/lub mikrofonu strażaka nie jest blokowany;
 • czystość wszystkich obudów centrali DSO i mikrofonów strażaka;
 • czystość ruchomych części elektromechanicznych, takich jak wentylatory;
 • poprawność styków i połączeń;
 • czy mikrofony alarmowy  (strażaka) działają prawidłowo;
 • czy wszystkie ręczne elementy sterujące i wskaźniki na centrali DSO działają prawidłowo;
 • czy wszystkie funkcje niezwiązane z alarmowaniem są blokowane podczas działań ratowniczych;
 • czy centrala DSO jest zdolna do nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych do jednego i większej liczby obszarów jednocześnie;
 • czy wzmacniacz rezerwowy zastępuje uszkodzony wzmacniacz podstawowy;
 • czy poziom sygnału szumu tła przy mikrofonie DSO nie przekracza 70 dB;
 • czy uszkodzenie torów transmisji między SSP i DSO (tor transmisji do uruchomienia komunikatu z SSP i tor transmisji do przekazania informacji o uszkodzeniu DSO) jest wykrywane i sygnalizowane.

 

Czynności konserwacyjne dla zasilania przeprowadzane co 3 miesiące:
Należy sprawdzić:

 • czy przy odłączonym zasilaniu rezerwowym DSO nadal działa poprawnie;
 • czy przy odłączonym zasilaniu podstawowym   (sieciowym) DSO nadal działa poprawnie;
 • czy po włączeniu DSO poprzez załączenie podstawowego lub rezerwowego źródła zasilania system jest zdolny do przekazywania komunikatów alarmowych w ciągu maksymalnie 10 s;
 • czy pojemność baterii jest prawidłowa;
 • czy temperatura otoczenia baterii nie przekracza wartości dopuszczalnej określonej przez producenta baterii;
 • stan złączy akumulatorów, czystość styków i siłę ich dokręcenia. 

 

Czynności konserwacyjne dla głośników i linii głośnikowych  wykonywane co 3 miesiące:
Należy sprawdzić:

 • czy głośniki są zamontowane prawidłowo i odnotować wszelkie zmiany w ich położeniu czy orientacji;
 • czy uszkodzenie linii głośnikowej (zwarcie, przerwa, doziemienie) jest sygnalizowane przez centralę DSO w ciągu 100 s;
 • czystość wszystkich obudów głośników.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 676

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.