Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego

Wbrew pozorom to nie ogień, lecz dym w postaci gazów pożarowych, stanowi większe niebezpieczeństwo dla ludzi znajdujących się w budynku w przypadku pojawienia się pożaru. Nasza firma projektuje, montuje i serwisuje systemy oddymiania.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów umieściliśmy w naszej ofercie najwyższej klasy systemy oddymiania, na bardzo korzystnych warunkach cenowych. Zapewniamy projektowanie, montaż oraz serwis  systemu w Państwa budynku. Zadbamy o dobór odpowiednich elementów takich jak centrala oddymiania, klapy i okna oddymiające, przyciski ręcznego uruchomienia oraz czujki dymu.

 

Współpracujemy z największymi dostawcami elementów instalacji w kraju, dlatego mamy szeroki przegląd asortymentu jaki jest obecny na rynku. Dobierzemy, zaprojektujemy i zamontujemy system oddymiania najbardziej korzystny dla Twojego budynku. 

 

Jeżeli masz już system to pamiętaj o serwisie. Producenci i projektanci zalecają serwis nie rzadziej niż raz w roku. Należy mieć na uwadze że niektórzy producenci narzucają serwisowanie ich elementów systemu oddymiania więcej niż raz w roku. 

 

Nie wiesz kiedy i gdzie masz serwisować urządzenie. Skontaktuj się z nami, nasi eksperci doradzą i przeprowadzą niezbędny przegląd elementów Twojego systemu oddymiania. Oszczędzając Twój czas i minimalizując koszta. Zapewniając Ci bezpieczeństwo i gwarancję właściwego działania Twojego systemu ppoż. 
Instalacje służące do odprowadzania dymu i ciepła wg przepisów o ochronie przeciwpożarowej są to urządzenia przeciwpożarowe służące do za zwalczania, wykrywania, zapobiegania powstaniu pożaru lub ograniczenia jego skutków. Instalacja oddymiania powinna być wykonana zgodnie ze szczegółowym projektem ,który powinien zostać uzgodniony z rzeczoznawcą ds zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

W projekcie powinno być zawarte:

 • opis Instalacji oddymiania;
 • obliczenia i zasady doboru powierzchni oddymiania;
 • sposób napowietrzenia;
 • dobór elementów instalacji;
 • jeżeli obiekt wyposażono w system sygnalizacji pożaru to sposób komunikacji instalacji oddymiania z SSP;
 • określenie sposobu odbioru instalacji.

 

Gdzie w większości stosujemy instalacje oddymiania?

 • klatki schodowe;
 • poziome drogi ewakuacyjne;
 • szyby dźwigowe;
 • budynki produkcyjne i magazynowe;
 • magazyny wysokiego składowania.

 

Wymagania dla instalacji oddymiania reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

§ 270 Instalacja wentylacji oddymiającej powinna spełniać następujące wymagania:

 • Zapewnić usuwanie dymu z intensywnością co najmniej 10 wymian na godzin´, chyba że obliczeniowo określono inną liczbę wymian zapobiegających zadymieniu zabezpieczonych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych.
 • Mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem.
 • Przewody wentylacji oddymiającej powinny mieć co najmniej klasę odporności ogniowej (EI) stropu, o której mowa w § 216, z zastrzeżeniem § 277ust. 5,
 • Przeciwpożarowe klapy odcinające w przewodach wentylacji oddymiającej powinny spełniać wymaganie, o którym mowa w pkt 3, a w przypadku połączenia tych przewodów z instalacją wentylacji i klimatyzacji — również dymoszczelności.
 • Górna krawędź kratek nawiewnych powinna znajdować się na wysokości nie większej niż 0,8 m nad poziomem podłogi, a dolna krawędź kratek wywiewnych powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 1,8 m nad poziomem podłogi.
 • Kratki wywiewne powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający równomierne usuwanie dymu z pomieszczenia, przy czym odległość między nimi nie powinna być większa niż 10 m.
 • Wentylatory instalacji oddymiającej powinny być odporne na działanie temperatury 400°C przez co najmniej 120 minut lub wynikającej z przewidywanej temperatury i czasu usuwania gazów pożarowych.

 

W jakim obiektach należy stosować instalację oddymiania?
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) w § 245 ust. 1, 2 i 3 mówi, że w budynkach:

 • niskim (N),  zawierającym strefą pożarową ZL II;
 • średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V;
 • niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

 

Z kolei § 256 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia wskazuje, że w budynkach mieszkalnych (ZL IV) klatki schodowe stanowiące zakończenie dojścia ewakuacyjnego powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

 

Obowiązujące przepisy prawa, narzucają wymóg stosowania systemów zapobiegania zadymieniu w budynkach:

 • wysokościowych (WW);
 • wysokich (W) poza mieszkalnymi (ZL IV) oraz produkcyjno-magazynowymi.

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

Jesteś zainteresowany/na?
Skontaktuj się z nami!

 

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 676

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Kasuj

Usługi przeciwpożarowe i zabezpieczenia

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabezpieczeń

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Projekty

Montaż

Serwis

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.