PRZEGLĄDY
HYDRANTÓW
I GAŚNIC

HYDRANTY

Na czym polega konserwacja i przegląd hydrantu?

Przegląd polega na wykonaniu pomiarów ciśnienia przy użyciu certyfikowanego urządzenia HYDRO-TEST posiadającego oryginalne świadectwo wzorcowania. Sieć hydrantową bada się poprzez sprawdzenie ciśnienia statycznego oraz dynamicznego a także wyznaczając maksymalną wydajność danego hydrantu przy przepływie strumienia wody, używając określonej dyszy urządzenia. Podczas przeglądu zostanie także sprawdzony ogólny stan techniczny szafek hydrantowych, prądownic oraz oznakowania. Węże hydrantowe stanowiące wyposażenie hydrantów poddajemy próbie ciśnieniowej minimum raz na 5 lat.

Kiedy należy dokonywać przeglądu technicznego instalacji hydrantowej w budynku?

 Przegląd techniczny hydrantów wewnętrznych oraz szafek hydrantowych należy wykonywać:

 • bezpośrednio po zainstalowaniu wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku .
 • w przypadku wątpliwości co do sprawnego działania instalacji.
 • co najmniej raz w roku .

Dlaczego należy sprawdzać stan techniczny hydrantów?

 • Niesprawne działanie hydrantów wewnętrznych może uniemożliwić ugaszenie pożaru w jego początkowej fazie rozwoju.
 • W przypadku kontroli przez organy kontrolno-rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej, unikną Państwo konsekwencji związanych z brakiem aktualnych dokumentów poświadczających sprawność instalacji hydrantowej.
 • W przypadku powstania pożaru oraz stwierdzenia braku aktualnych przeglądów i niesprawności działania sieci hydrantowej ubezpieczyciel może zakwestionować wypłacenie odszkodowania.                        

GAŚNICE – Przegląd i legalizacja

Dokonujemy przeglądów technicznych gaśnic i agregatów gaśniczych każdego typu, dopuszczonych na rynku  Polskim przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Sprawdzamy przydatność do użycia a kontrolę potwierdzamy protokołem z przeglądu oraz kontrolką naklejaną na zbiornik gaśnicy.

Przegląd gaśnic należy wykonać przynajmniej raz w roku a także raz na 5 lat przeprowadzić remont gaśnicy.

Dzięki regularnym kontrolom podręcznego sprzętu gaśniczego mają Państwo pewność, że dany sprzęt będzie gotowy do użycia w sytuacji zagrożenia ewentualnym pożarem.

Prawidłowa legalizacja i konserwacja gaśnic znacznie zwiększy poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.

W przypadku nieprawidłowego działania gaśnicy wykonamy naprawę lub w razie  konieczności niesprawny sprzęt gaśniczy wymienimy na nowy.

Na czas naprawy, uszkodzone gaśnice zastąpimy własnym sprzętem po to by w sytuacji pojawienia się zagrożenia mogli Państwo podjąć skuteczne działania zmierzające do ugaszenia pożaru.

Dlaczego warto nas wybrać? 

 • Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego przeprowadzimy na miejscu.
 • Wystawiamy protokół z przeprowadzonego przeglądu sprzętu ppoż.
 • Posiadamy doświadczenie w postaci tysięcy sprawdzonych gaśnic
 • Przeprowadzimy audyt budynku w celu właściwego doboru sprzętu gaśniczego
 • Wyróżnia Nas terminowość, profesjonalizm a także cena dostosowana do potrzeb klienta.