Zasady rozmieszczenia gaśnic oraz grupy pożarów

 

Obiekty budowlane muszą zostać wyposażone w gaśnice na warunkach określonych w przepisach przeciwpożarowych. Typ gaśnic powinien być dostosowany i dobrany do gaszenia tych grup pożaru, który może wystąpić w danym obiekcie.

 

Znaczenie symboli będących na każdej gaśnicy jest nieprzypadkowe i znajduje się poniżej:

 

A — materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;

B — ciecze i materiały stałe topiące się;

C — gazy;

D — metale;

F — tłuszcze i olejewykorzystywane w urządzeniach kuchennych.

 

Według obowiązujących przepisów  jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

 

 • na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym;
 • zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V;
 • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2;
 • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
 • na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

 

Dodatkowowo wyposażenie w gaśnice magazynów, w których są składowane butle z gazem płynnym, oraz stacji paliw płynnych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

 

Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny równorzędny sposób.

 

Rozporządzenie określa także, prawidłowe rozmieszczenie gaśnić w obiektach a zgodnie z  § 33. 1 gaśnice muszą być rozmieszczone następująco:

 

 • w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
  • przy wejściach do budynków;
  • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
  • na korytarzach;
  • na klatkach schodowych;
 • w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);
 • w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

 

Dodatkowym warunkiem, który należy spełnić podczas rozmieszczania gaśic jest:

 

 • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
 • do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

 

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Jak często należy przeprowadzać przegląd systemów oddymiania

Prawidłowe działanie urządzeń do usuwania dymu, potocznie zwanych systemami oddymiania, w sytuacji zagrożenia pożarowego, decyduje o życiu i zdrowiu ludzi, znajdujących się wewnątrz budynku. Nawet najbardziej zaawansowana technologia wykonania instalacji, nie spełni w 100%  pokładanych w niej oczekiwań, jeśli nie będzie poddawana regularnym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Rodzaje systemów wentylacji pożarowej

Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wskazują wprost które budynki powinny zostać wyposażone w urządzenia oddymiające bądź systemy różnicowania ciśnienia. Czym właściwie jest taka instalacja, z czego się składa i jakie jej rodzaje można wyróżnić? W dzisiejszym artykule przyglądamy się bliżej tym kwestiom...

Legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Niezależnie od profilu działalności, każdy budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w gaśnice. Dotyczy to również budynków, w których odbywa się działalność produkcyjno-magazynowa czy w nieruchomościach wykorzystywanych jako obiekt inwentarski. W urządzenia muszązostać wyposażone również place składowe.

Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zarządcy, właściciele bądź użytkownicy obiektu budowlanego zadbać o właściwe zabezpieczenie nieruchomości m.in. przed zagrożeniem pożarowym. Spoczywa na nich obowiązek respektowania wymagań techniczno-budowlanych oraz wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zobacz ostatnią aktualność

System sygnalizacji pożarowej

07.03.24

/

Zespół Safety Power

Nasi specjaliści zadbają o bezpieczeństwo Twojego obiektu ???? W tym tygodniu zrealizowaliśmy kolejną inwestycję dla naszego stałego Klienta, modernizując system sygnalizacji pożarowej w obiekcie magazynowo-biurowym w województwie małopolskim. Niezmiernie cieszymy się z faktu, że darzycie nas zaufaniem i wracacie po więcej. To motywuje nas jeszcze bardziej do działania. Dziękujemy za zaufanie. Ochrona ludzkiego życia, zdrowia i mienia to dla nas bezdyskusyjny priorytet.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.