Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zarządcy, właściciele bądź użytkownicy obiektu budowlanego zadbać o właściwe zabezpieczenie nieruchomości m.in. przed zagrożeniem pożarowym. Spoczywa na nich obowiązek respektowania wymagań techniczno-budowlanych oraz wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

 

Zagadnienia prawne związane z ochroną przeciwpożarową

Jednym z najważniejszych dokumentów, który reguluje kwestię ochrony przeciwpożarowej, jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719). Zgodnie z ustawą za ochronę przeciwpożarową uznaje się przedsięwzięcia, których celem jest zabezpieczenie zdrowia, mienia, życia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

 

Jednym z najważniejszych takich działań jest zapobieganie pożarom. Zgodnie z zapisami ustawy, za zapobieganie uznaje się szereg działań, które podejmuje się, żeby wspierać ochronę techniczną budynku oraz przygotować środki o charakterze formalno-prawnym, zwiększające ochronę przed pożarami. Jednym z najpewniejszych sposobów na zagwarantowanie bezpieczeństwa swojej nieruchomości i na zyskanie pewności, że nasze działania są w pełni zgodne z prawem, jest zaufanie profesjonalnemu przedsiębiorstwu, oferującemu usługi przeciwpożarowe.

 

Planowanie ochrony przeciwpożarowej - podstawowe kwestie

 

Budynki można podzielić na kilka kategorii, które decydują o tym, jaką ochronę przeciwpożarową należy wdrożyć w konkretnym przypadku. Taki podział przedstawia się następująco:

 

  • IN – budynki inwentarskie
  • ZL – zagrożenia ludzi (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego)
  • PM – budynki produkcyjno-magazynowe

 

Aby zaplanować ochronę przeciwpożarową budynku, należy najpierw dowiedzieć się, do której grupy zalicza się nasza nieruchomość, a następnie zapoznać się z konkretnymi wymaganiami, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych.  Aby upewnić, jakie obostrzenia i regulacje dotyczą naszego budynku, musimy wiedzieć również, jaką wysokość, powierzchnię i gęstość obciążenia ogniowego ma nieruchomość.

 

Podstawowe środki ochrony ppoż

 

  • Sprzęt ppoż

 

Jednym z podstawowych środków ochrony przeciwpożarowej jest sprzęt ppoż. Absolutnie nie należy sądzić, że raz poczyniona inwestycja - zakup sprzętu - wystarczy, żeby wyposażyć budynek w odpowiednie zabezpieczenia. Każde z takich urządzeń musi być w pełni sprawne, bowiem nawet najmniejsza awaria może sprawić, że ogień zdoła się rozprzestrzenić i będzie stanowić poważne zagrożenie dla życia ludzi. Sprzęt nie tylko musi posiadać świadectwo dopuszczenia; należy również poddawać go regularnym przeglądom i konserwacji.

 

Do tej grupy urządzeń możemy zaliczyć rozwiązania, które najczęściej widuje się w przestrzeniach publicznych, szkołach, zakładach pracy, czyli gaśnice (proszkowe, śniegowe, mgłowe, płynowe i inne) oraz hydranty wewnętrzne. Są one umiejscowione w taki sposób, żeby w razie niebezpieczeństwa użytkownik mógł sprawnie się do nich dostać i własnoręcznie wykorzystać w celu zgaszenia pożaru w pierwszej fazie. Oprócz tego wykorzystuje się również hydronetki i koce gaśnicze. Podstawowy sprzęt przeciwpożarowy powinien być właściwie oznaczony oraz wyposażony w instrukcję obsługi, dzięki której również całkowici laicy będą umieli skorzystać z urządzenia. Takie wskazówki powinny być skrótowe, czytelne i zrozumiałe, toteż nierzadko używa się w tym celu piktogramów.

 

  • Systemy ochrony przeciwpożarowej

 

Systemy sygnalizacji składają się z komputera głównego, sygnalizatorów, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, czujników oraz modułów sterujących i monitorujących. Tego typu rozwiązania pozwalają szybko wykrywać zagrożenie pożarowe, a następnie sygnalizować i powiadamiać o niebezpieczeństwie. Konkretne moduły systemu mogą być odpowiedzialne za różnorodne działania, które inicjowane są, gdy wykryty zostanie pożar (np. otwarcie klap oddymiających, uruchomienie urządzeń gaszących czy sprowadzenie wind na dół).

 

  • Zabezpieczenia o charakterze ogniochronnym

 

Ochrona ppoż to również właściwe zadbanie o stan techniczny nieruchomości. Konkretne działania należy przewidzieć już podczas wznoszenia budowli. Dzięki konstrukcjom żelbetowym, zabezpieczeniom kanałów wentylacyjnych czy, chociażby, dobrej impregnacji ogniochronnej surowców, z którego wykonana jest budowla, znacznie obniżamy ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru.

 

Profesjonalne zabezpieczenie nieruchomości przed pożarem zawsze powinno rozpoczynać się od realizacji precyzyjnego planu, uwzględniającego charakterystykę danej budowli oraz rodzaj działalności, która jest prowadzona w jej wnętrzu. Przedsiębiorstwa, proponujące usługi ppoż nie tylko oferują  środki do zapobiegania i zwalczania pożarów, ale również, dzięki zaawansowanym zintegrowanym systemom ochrony przeciwpożarowej, zapewniają sprawne działanie akcji ratowniczej.

Jak często należy przeprowadzać przegląd systemów oddymiania

Prawidłowe działanie urządzeń do usuwania dymu, potocznie zwanych systemami oddymiania, w sytuacji zagrożenia pożarowego, decyduje o życiu i zdrowiu ludzi, znajdujących się wewnątrz budynku. Nawet najbardziej zaawansowana technologia wykonania instalacji, nie spełni w 100%  pokładanych w niej oczekiwań, jeśli nie będzie poddawana regularnym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Rodzaje systemów wentylacji pożarowej

Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wskazują wprost które budynki powinny zostać wyposażone w urządzenia oddymiające bądź systemy różnicowania ciśnienia. Czym właściwie jest taka instalacja, z czego się składa i jakie jej rodzaje można wyróżnić? W dzisiejszym artykule przyglądamy się bliżej tym kwestiom...

Legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Niezależnie od profilu działalności, każdy budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w gaśnice. Dotyczy to również budynków, w których odbywa się działalność produkcyjno-magazynowa czy w nieruchomościach wykorzystywanych jako obiekt inwentarski. W urządzenia muszązostać wyposażone również place składowe.

Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zarządcy, właściciele bądź użytkownicy obiektu budowlanego zadbać o właściwe zabezpieczenie nieruchomości m.in. przed zagrożeniem pożarowym. Spoczywa na nich obowiązek respektowania wymagań techniczno-budowlanych oraz wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zobacz ostatnią aktualność

Szkolenie z systemu sygnalizacji pożarowej Bosch

19.04.24

/

Zespół Safety Power

Tak kończymy ten tydzień????

Nasz personel stale podnosi swoje kwalifikacje i regularnie uczestniczy w szkoleniach branżowych. Rozwijamy się dla Was, aby móc świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.