Jak często należy przeprowadzać serwis systemów wentylacji pożarowej

Prawidłowe działanie systemu wentylacji pożarowej w sytuacji zagrożenia decyduje o życiu i zdrowiu ludzi, znajdujących się w budynku. Nawet najbardziej zaawansowana instalacja tego typu nie spełni w stu procentach pokładanych w niej oczekiwań, jeśli nie będziemy poddawać jej regularnym czynnościom serwisowym. Dopiero profesjonalny przegląd systemu oddymiania może zagwarantować, że w razie pojawienia się pożaru, urządzenia staną na wysokości zadania.

 

Jak często należy przeprowadzać serwis systemów wentylacji pożarowej i na czym on polega?

 

Regularne wykonywanie przeglądów wynika nie tylko z troski, jaka zarządca nieruchomości przejawia w stosunku do bezpieczeństwa budynku i przebywających w jego wnętrzu osób. Konieczność serwisu systemów wentylacji pożarowej ujęta jest w polskim prawie, a dokładnie w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563, Rozdział 1 „Przepisy ogólne” § 3, pkt.3).

 

Zgodnie z jego treścią, urządzenia przeciwpożarowe (w tym więc wentylacja pożarowa) powinny być poddawane przeglądom technicznych oraz konserwacji tak często, jak określa to producent, jednak nie rzadziej niż raz w roku. W ustawie doprecyzowane są również zalecenia związane z tym, jak dokładnie przeprowadzać takie działania - winny być one zgodne z instrukcją ITB Nr 331, która opracowana została przez Zakład Badań Ogniowych w Warszawie.

 

Jak wygląda serwis systemów wentylacji pożarowej?

 

Celem serwisu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie oraz bezpieczeństwa całej konstrukcji. Tego typu przeglądy pozwalają poszczególnym elementom systemu wentylacji pożarowej sprawniej usuwać nagromadzone podczas pożaru dym i ciepło. Podczas serwisu sprawdzana zostaje każda część systemu, a specjaliści przeprowadzają precyzyjne teksty, które weryfikują, w jakim stopniu system reaguje na sygnały transmitowane z centrali. Pod kątem ewentualnych uszkodzeń sprawdzane są przyciski oddymiania oraz pozostałe komponenty.

 

Czynności serwisowe obejmują również przegląd klap dymowych. Mają one na celu zweryfikować, czy rozwiązanie to spełnia najwyższe standardy związane ze sprawnością działania oraz gotowością eksploatacyjną. Podczas przeglądu klap oddymiających, jeśli zachodzi taka konieczność, zostają również wykonane określone naprawy. To, w jakich odstępach czasu, należy je przeprowadzać, przeważnie określa producent. Regularne dbanie o klapy oddymiające jest ważne z tego, powodu, że nawet tak naturalnie pojawiające się czynniki, jak kurz, tłuszcz, czy chociażby czynniki atmosferyczne, mogą negatywnie wpłynąć na ich funkcjonowanie.

 

Pierwszym krokiem podejmowanym podczas serwisu jest sprawdzenie ogólnego stanu klapy oddymiającej. Już na tym początkowym etapie można zauważyć ewentualne uszkodzenia mechaniczne oraz ogniska korozyjne. Następnie kontroluje się działanie mechanizmu klapy, sprawdza się naboje termowyzwalaczy pneumatycznych oraz weryfikuje się pracę siłownika. Prawidłowo działająca klapa powinna posiadać dobrze działające uszczelki, rygiel i zawiasy, toteż również te elementy zostają dokładnie sprawdzone. Dla optymalnego funkcjonowania niebagatelne znaczenie ma też właściwe naprężenie linek oraz bezawaryjne działanie czujek, reagujących na pierwsze oznaki pożaru.

 

O czym należy pamiętać, zlecając serwis systemu wentylacji pożarowej?

 

Wentylacja oddymiająca to popularne rozwiązanie, które stosuje się w budynkach o różnym przeznaczeniu. Z takimi instalacjami możemy spotkać się w rozległych pomieszczeniach handlowych, garażach, pasażach, czy wielkopowierzchniowych nieruchomościach jednokondygnacyjnych. Niezależnie od tego, z jaką budowlą mamy do czynienia, powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby nasz system wentylacji był w pełni sprawny.

 

Serwis systemów wentylacji pożarowej to zadanie, które powinno być zlecane jedynie specjalistom. W profesjonalnych placówkach dysponują oni nowoczesnym sprzętem pomiarowym. Nierzadko podczas serwisu systemu wentylacji pożarowej przeprowadza się również badania komputerowe. Po wykonanej pracy zleceniodawca powinien otrzymać komplet dokumentów, które może przedstawić, w razie ewentualnej kontroli. Firmy oferujące usługi i urządzenia przeciwpożarowe przeważnie nie tylko wykonują serwisy, ale też pomagają klientom wybrać odpowiedni system wentylacji pożarowej. Specjaliści, podczas tego procesu, biorą pod uwagę, m.in.

 

  • przeznaczenie budynku
  • układ pomieszczeń
  • wielkość nieruchomości

 

Na prawidłowe działanie wentylacji pożarowej składają się więc dwa czynniki. Pierwszy to profesjonalne określenie, jakie wymogi wiążą się z konkretną nieruchomością. Na tym etapie konieczna jest znajomość prawa oraz doskonałe orientowanie się w skutecznych rozwiązaniach przeciwpożarowych. Drugim elementem jest serwis - rzetelny, wykonany przez kompetentne osoby oraz potwierdzony oficjalną dokumentacją. Zadbanie o te dwie kwestie pozwoli nam zyskać pewność, że nasza nieruchomość oraz przebywające w jej wnętrzu osoby są chronione przed ewentualnym pożarem.

Jak często należy przeprowadzać serwis systemów wentylacji pożarowej

Prawidłowe działanie systemu wentylacji pożarowej w sytuacji zagrożenia decyduje o życiu i zdrowiu ludzi, znajdujących się w budynku. Nawet najbardziej zaawansowana instalacja tego typu nie spełni w stu procentach pokładanych w niej oczekiwań, jeśli nie będziemy poddawać jej regularnym czynnościom serwisowym...

Rodzaje systemów wentylacji pożarowej

Aktualnie obowiązujące przepisy nakazują, aby każdy budynek użytkowy, wyposażony był w system wentylacji pożarowej, stanowiącej jeden z elementów instalacji bezpieczeństwa pożarowego. Czym właściwie jest taka instalacja, z czego się składa i jakie jej rodzaje można wyróżnić? W dzisiejszym artykule przyglądamy się bliżej tym kwestiom...

Legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Niezależnie od profilu działalności, każdy budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w gaśnice. Dotyczy to również budynków, w których odbywa się działalność produkcyjna czy w nieruchomościach wykorzystywanych jako magazyn. Urządzenia tego typu muszą posiadać również place składowe oraz budynki o użyteczności inwentarskiej.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o ochronie przeciwpożarowej

Zarządcy i właściciele budynku winni zadbać o właściwe zabezpieczenie nieruchomości przed zagrożeniem pożarowym. Spoczywa na nich obowiązek respektowania wymagań techniczno-budowlanych oraz takie wyposażenie budynku, aby w razie niebezpieczeństwa można było sprawnie ewakuować osoby znajdujące się wewnątrz nieruchomości...

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zobacz ostatnią aktualność

System sygnalizacji pożaru i regularne przeglądy przeciwpożarowe

30.11.20

/

Safety Power

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w budynkach określają obowiązujące rozporządzenia oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej....

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

Mail:

info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

sobota: 9.00-14.00

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.