Jak często należy przeprowadzać przegląd systemów oddymiania

   Prawidłowe działanie urządzeń do usuwania dymu, potocznie zwanych systemami oddymiania, w sytuacji zagrożenia pożarowego, decyduje o życiu i zdrowiu ludzi, znajdujących się wewnątrz budynku. Nawet najbardziej zaawansowana technologia wykonania instalacji, nie spełni w 100%  pokładanych w niej oczekiwań, jeśli nie będzie poddawana regularnym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym. Dopiero profesjonalny przegląd systemu przeciwpożarowego może zagwarantować, że w razie pojawienia się pożaru, urządzenia zostaną uruchomione w prawidłowy sposób.

 

Jak często należy przeprowadzać przeglad techniczny systemów oddymiania i na czym on polega?

   Regularne wykonywanie przeglądów przeciwpożarowych wynika nie tylko z troski, jaką zarządca nieruchomości powinien przejawiać w stosunku do bezpieczeństwa budynku i przebywających w jego wnętrzu osób. Konieczność przeglądów przeciwpozarowych ujęta została w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a dokładnie w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z jego treścią, urządzenia przeciwpożarowe (w tym urządzenia do usuwania dymu) powinny być poddawane przeglądom technicznych oraz konserwacji tak często, jak określa to producent, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

 

Jak wygląda przegląd techniczny systemów oddymiania?

   Celem przeglądu ppoż. jest zwiększenie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie oraz bezpieczeństwa całego obiektu. Tego typu przeglądy pozwalają poszczególnym elementom systemu oddymiania sprawniej usuwać nagromadzone podczas pożaru gazy pożarowe. Podczas przeglądu ppoż. sprawdzona powinna zostać każda część systemu, a specjaliści powinni przeprowadzić precyzyjne testy, które weryfikują, czy system nadaje się do dalszej niezawodnej eksploatacji. Pod kątem ewentualnych uszkodzeń sprawdzane są centrale sterujące, przyciski oddymiania, czujki pożarowe, sygnalziatory oraz pozostałe komponenty. Czynności serwisowe obejmują również przegląd klap dymowych wraz dedykowanymi dla nich siłownikami elektrycznymi. Mają one na celu zweryfikować, czy rozwiązanie to spełnia najwyższe standardy związane ze sprawnością działania oraz gotowością eksploatacyjną. Podczas przeglądu klap oddymiających, określone powinny zostać ewentualne niesprawności i uszkodzenia.

   W przypadku klapy dymowej, pierwszym krokiem jest okreslenie ogónego stanu technicznego elementu. Już na tym początkowym etapie można zauważyć ewentualne uszkodzenia mechaniczne oraz ogniska korozyjne. Następnie kontroluje się działanie mechanizmu klapy, sprawdza się naboje termowyzwalaczy pneumatycznych oraz weryfikuje się pracę siłownika. Prawidłowo działająca klapa powinna posiadać nieuszkodzone uszczelki, rygiel i zawiasy. 

 

O czym należy pamiętać, zlecając przegląd systemu oddymiania?

  Systemy oddymiania to popularne rozwiązania, które stosuje się w budynkach o różnym przeznaczeniu. Z takimi instalacjami można spotkać się w rozległych pomieszczeniach handlowych, garażach, pasażach, czy wielkopowierzchniowych nieruchomościach jednokondygnacyjnych, a także na klatkach schodowych stanowiących drogi ewakuacyjne. Niezależnie od tego, z jakim obiektem mamy do czynienia, powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby zainstalowany system oddymiania był w pełni sprawny technicznie. Przegląd systemów przeciwpożarowychj to zadanie, które powinno być zlecane jedynie specjalistom. W profesjonalnych firmach specjaliści dysponują nowoczesnym sprzętem pomiarowym i serwisowym. Nierzadko podczas serwisu systemów oddymiania przeprowadza się również badania komputerowe. Po wykonanej pracy zleceniodawca powinien otrzymać komplet dokumentów, które może przedstawić, w razie ewentualnej kontroli. Na prawidłowe działanie systemu przeciwpożarowego składają się więc dwa czynniki. Pierwszy to profesjonalne określenie, jakie wymogi wiążą się z konkretną nieruchomością. Na tym etapie konieczna jest znajomość przepisów przeciwpożarowych oraz doskonałe orientowanie się w skutecznych rozwiązaniach technicznych. Drugim elementem jest serwis - rzetelny, wykonany przez kompetentne osoby oraz potwierdzony oficjalną dokumentacją. Zadbanie o te dwie kwestie pozwoli nam zyskać pewność, że nasza nieruchomość oraz przebywające w jej wnętrzu osoby są chronione przed ewentualnym pożarem.

https://safetypower.pl/oferta/uslugi-przeciwpozarowe-i-zabezpieczenia/systemy-oddymiania-grawitacyjnego-i-mechanicznego

Jak często należy przeprowadzać przegląd systemów oddymiania

Prawidłowe działanie urządzeń do usuwania dymu, potocznie zwanych systemami oddymiania, w sytuacji zagrożenia pożarowego, decyduje o życiu i zdrowiu ludzi, znajdujących się wewnątrz budynku. Nawet najbardziej zaawansowana technologia wykonania instalacji, nie spełni w 100%  pokładanych w niej oczekiwań, jeśli nie będzie poddawana regularnym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Rodzaje systemów wentylacji pożarowej

Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wskazują wprost które budynki powinny zostać wyposażone w urządzenia oddymiające bądź systemy różnicowania ciśnienia. Czym właściwie jest taka instalacja, z czego się składa i jakie jej rodzaje można wyróżnić? W dzisiejszym artykule przyglądamy się bliżej tym kwestiom...

Legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Niezależnie od profilu działalności, każdy budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w gaśnice. Dotyczy to również budynków, w których odbywa się działalność produkcyjno-magazynowa czy w nieruchomościach wykorzystywanych jako obiekt inwentarski. W urządzenia muszązostać wyposażone również place składowe.

Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zarządcy, właściciele bądź użytkownicy obiektu budowlanego zadbać o właściwe zabezpieczenie nieruchomości m.in. przed zagrożeniem pożarowym. Spoczywa na nich obowiązek respektowania wymagań techniczno-budowlanych oraz wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zobacz ostatnią aktualność

Instalacja systemu oddymiania grawitacyjnego

21.09.23

/

Zespół Safety Power

Kolejny tydzień przynosi nowe wyzwania! Tym razem w województwie podkarpackim. Modernizujemy system oddymiania budynku zapewniając najwyższe standardy obsługi. Naszą misją jest dbanie o Wasze bezpieczeństwo.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 663 814 768

e-mail: info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 9:00–17:00

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.