Czujki pożarowe i systemy sygnalizacji pożaru

Na zarządcach nieruchomości, ich właścicielach oraz aktualnych użytkownikach spoczywa szereg obowiązków związanych z właściwym zabezpieczeniem nieruchomości. W tym kontekście jednym z najważniejszych rodzajów ochrony jest system sygnalizacji pożaru SAP, nierzadko określany również mianem systemu alarmu pożaru.

 

Działanie systemów sygnalizacji pożaru

 

System alarmu pożaru (SAP) przeważnie tworzą:

 

  • Czujniki i czujki pożarowe – wykrywają zagrożenie i przekazuję tę informację do centrali
  • Sygnalizatory, alarmujące o pożarze za pomocą dźwięku oraz optycznie

 

Sygnalizatory akustyczne oraz akustyczno-optyczne mają na celu jak najszybsze poinformowanie o niebezpieczeństwie. Z tego powodu dźwięk ostrzegawczy powinien przekraczać 65dB. Tutaj warto wspomnieć, że oprócz tzw. "syreny" można odtwarzać również wybrane komunikaty (np. instruujące, jak właściwie zachować się podczas ewakuacji)

 

  • ROP (ręczne ostrzegacze pożarowe)

 

Dzięki tego typu rozwiązaniom każdy, po zauważeniu niebezpieczeństwa, może wywołać alarm pożarowy za pomocą naciśnięcia specjalnego, ogólnodostępnego przycisku.

 

Za prawidłowe działanie - zbieranie informacji, interpretowanie ich oraz inicjowanie odpowiednich działań, odpowiada Centrala Sygnalizacji Pożaru (CSP). To, w jaki sposób zostanie skonfigurowana, zależy od użytkownika systemu. Nowoczesne rozwiązania pozwalają na realizację wielu scenariuszy działania. Tutaj należy zaznaczyć, że wybór właściwej centrali uzależniony jest od charakteru budynku oraz potrzeb ich użytkowników. Ważne jest to, żeby taką analizę przeprowadziła wykwalifikowana jednostka, która zaprojektuje system idealnie dopasowany "pod" konkretną nieruchomość. Tego typu urządzenia różnią się ceną, stopniem zaawansowania oraz funkcjonalnością. Te najbardziej zaawansowane bez problemu obsługują tysiące elementów i można je łączyć w sieci.

 

Dlaczego zintegrowanie systemu alarmu pożaru z innymi systemami przeciwpożarowymi jest takie ważne?

 

SAP i elementy, które go tworzą, można profesjonalnie zintegrować z innymi systemami przeciwpożarowymi. W praktyce polega to na tym, że dane, które SAP zbiera za pośrednictwem czujników, w razie pożaru zostają zinterpretowane w ten sposób, że uruchomiony zostaje szereg procesów. Te działania nie służą informowaniu o zajściu; ich celem jest jak najszybsze przeciwdziałanie pożarowi: ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia przez uruchomienie natrysków i innych urządzeń gaśniczych. W poczet takich zaradczych działań można zaliczyć również automatyczne otwarcie okien czy bram napowietrzających.

 

Zintegrowanie systemu alarmu pożaru z innymi systemami przeciwpożarowymi nie tylko chroni budynek przed skutkami pożaru, ale też pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo ludzi. Profesjonalne systemy mogą bowiem reagować również w taki sposób, żeby usprawnić ewakuację. Automatyczne wyłączenie urządzeń elektrycznych i gazowych sprawia, że ludzie mają więcej czasu na wydostanie się z płonącego budynku. Cały proces usprawnia dodatkowo otwarcie drzwi ewakuacyjnych lub bramek, które na co dzień służą kontroli dostępu do poszczególnych obszarów budynku. Moduły sterujące i monitorujące, zintegrowane z innymi systemami i instalacjami pozwalają również na przekazanie informacji o niebezpieczeństwie do straży pożarnej oraz do zarządcy nieruchomości.

 

System wykrywania pożaru - kilka słów o czujnikach pożarowych

 

Aktualnie systemy wykrywania pożaru wyposażone są w szereg różnorodnych czujników. Wśród czujników dymu wyróżnić możemy czujniki optyczne i jonizacyjne. Urządzenia pierwszego typu wykrywają dym dzięki "obserwacji" rozproszenia światła w pomieszczeniu. Z kolei drugi typ urządzeń reaguje na dym w nieco inny sposób - odnotowując zmiany w jonizacji powietrza (gdy pojawia się dym, następuje zmniejszenie prądu jonizacji powietrza). Czujniki reagują nie tylko w początkowych stadiach pojawienia się niebezpieczeństwa (dym), ale też i później, gdy mamy do czynienia z płomieniem. Ogień generuje promieniowanie podczerwone, które wykrywają czujniki płomienia.

 

Czujniki liniowe dymu wykorzystuje się w pomieszczeniach o dużej powierzchni. To skuteczniejsza alternatywa pojedynczych czujek dymu - w rozległych pomieszczeniach konieczne byłoby zamontowanie wielu takich urządzeń. Czujki pożarowe liniowe analizują przezroczystość powietrza w oparciu o wcześniej sprecyzowany poziom czułości. Specjalny algorytm analizuje te dwa rodzaje danych, dzięki czemu możliwe jest znaczne zmniejszenie ryzyka uruchomienia alarmu przez fałszywe bodźce. Z kolei systemy zasysające pobierają/zasysają powietrze z pomieszczenia, a następnie transportują je do modułu detekcyjnego. Taka instalacja wyposażona jest w specjalny wentylator. Rozwiązanie tego typu poleca się w miejscach, w których oczekuje się dużej czułości (większej, niż jest w stanie zagwarantować czujka pożarowa punktowa).

 

Planując i wdrażając systemy chroniące przed pożarem, należy pamiętać o podejściu kompleksowym. Profesjonalna sygnalizacja pożarowa to nie tylko wysokiej klasy urządzenia, posiadające niezbędne atesty i sprawdzony system sygnalizacji pożaru SAP, ale również bezawaryjna współpraca między poszczególnymi systemami. Dodatkowo należy pamiętać, że pierwszym etapem zawsze powinna być rzetelna analiza potrzeb inwestora.

Jak często należy przeprowadzać serwis systemów wentylacji pożarowej

Prawidłowe działanie systemu wentylacji pożarowej w sytuacji zagrożenia decyduje o życiu i zdrowiu ludzi, znajdujących się w budynku. Nawet najbardziej zaawansowana instalacja tego typu nie spełni w stu procentach pokładanych w niej oczekiwań, jeśli nie będziemy poddawać jej regularnym czynnościom serwisowym...

Rodzaje systemów wentylacji pożarowej

Aktualnie obowiązujące przepisy nakazują, aby każdy budynek użytkowy, wyposażony był w system wentylacji pożarowej, stanowiącej jeden z elementów instalacji bezpieczeństwa pożarowego. Czym właściwie jest taka instalacja, z czego się składa i jakie jej rodzaje można wyróżnić? W dzisiejszym artykule przyglądamy się bliżej tym kwestiom...

Legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Niezależnie od profilu działalności, każdy budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w gaśnice. Dotyczy to również budynków, w których odbywa się działalność produkcyjna czy w nieruchomościach wykorzystywanych jako magazyn. Urządzenia tego typu muszą posiadać również place składowe oraz budynki o użyteczności inwentarskiej.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o ochronie przeciwpożarowej

Zarządcy i właściciele budynku winni zadbać o właściwe zabezpieczenie nieruchomości przed zagrożeniem pożarowym. Spoczywa na nich obowiązek respektowania wymagań techniczno-budowlanych oraz takie wyposażenie budynku, aby w razie niebezpieczeństwa można było sprawnie ewakuować osoby znajdujące się wewnątrz nieruchomości...

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zobacz ostatnią aktualność

System sygnalizacji pożaru i regularne przeglądy przeciwpożarowe

30.11.20

/

Safety Power

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w budynkach określają obowiązujące rozporządzenia oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej....

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

Telefon:

+ 48 663 814 768

+ 48 504 382 416

 

Mail:

info@safetypower.pl

 

Czynne w godzinach:

poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

sobota: 9.00-14.00

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.