Czujki pożarowe i systemy sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożarowej jest niezwykle istotnym urządzeniem, wpływającym na poziom bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego. Możliwość wczesnego wykrycia pożaru bezpośrednio wpływa na sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz powoduje szybsze podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

 

Sposób funkcjonowania systemów sygnalizacji pożarowej

System alarmu pożaru (SAP) przeważnie tworzą:

  • Czujki pożarowej (detektory automatyczne) – wykrywają określone typy zjawisk pożarowych i przekazują tę informację o zagrożeniu do centrali pożarowej.
  • Sygnalizatory akustyczne i/lub optyczno akustyczne, sygnalziatory głosowe.
  • Ręczne ostrzegacze pożarowej.
  • Elementy kontrolne i sterujące.

 

Sygnalizatory akustyczne oraz akustyczno-optyczne mają na celu jak najszybsze poinformowanie o niebezpieczeństwie. Z tego powodu dźwięk ostrzegawczy powinien przekraczać 65dB. Tutaj warto wspomnieć, że oprócz tzw. "syreny" można odtwarzać również wybrane komunikaty (np. instruujące, jak właściwie zachować się podczas ewakuacji)

 

  • ROP (ręczne ostrzegacze pożarowe)

 

Dzięki tego typu rozwiązaniom każdy, po zauważeniu niebezpieczeństwa, może wywołać alarm pożarowy za pomocą naciśnięcia specjalnego, ogólnodostępnego przycisku.

 

Za prawidłowe działanie - zbieranie informacji, interpretowanie ich oraz inicjowanie odpowiednich działań, odpowiada Centrala Sygnalizacji Pożaru (CSP). To, w jaki sposób zostanie skonfigurowana, zależy od użytkownika systemu. Nowoczesne rozwiązania pozwalają na realizację wielu scenariuszy działania. Tutaj należy zaznaczyć, że wybór właściwej centrali uzależniony jest od charakteru budynku oraz potrzeb ich użytkowników. Ważne jest to, żeby taką analizę przeprowadziła wykwalifikowana jednostka, która zaprojektuje system idealnie dopasowany "pod" konkretną nieruchomość. Tego typu urządzenia różnią się ceną, stopniem zaawansowania oraz funkcjonalnością. Te najbardziej zaawansowane bez problemu obsługują tysiące elementów i można je łączyć w sieci.

 

Dlaczego zintegrowanie systemu alarmu pożaru z innymi systemami przeciwpożarowymi jest takie ważne?

 

SAP i elementy, które go tworzą, można profesjonalnie zintegrować z innymi systemami przeciwpożarowymi. W praktyce polega to na tym, że dane, które SAP zbiera za pośrednictwem czujników, w razie pożaru zostają zinterpretowane w ten sposób, że uruchomiony zostaje szereg procesów. Te działania nie służą informowaniu o zajściu; ich celem jest jak najszybsze przeciwdziałanie pożarowi: ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia przez uruchomienie natrysków i innych urządzeń gaśniczych. W poczet takich zaradczych działań można zaliczyć również automatyczne otwarcie okien czy bram napowietrzających.

 

Zintegrowanie systemu alarmu pożaru z innymi systemami przeciwpożarowymi nie tylko chroni budynek przed skutkami pożaru, ale też pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo ludzi. Profesjonalne systemy mogą bowiem reagować również w taki sposób, żeby usprawnić ewakuację. Automatyczne wyłączenie urządzeń elektrycznych i gazowych sprawia, że ludzie mają więcej czasu na wydostanie się z płonącego budynku. Cały proces usprawnia dodatkowo otwarcie drzwi ewakuacyjnych lub bramek, które na co dzień służą kontroli dostępu do poszczególnych obszarów budynku. Moduły sterujące i monitorujące, zintegrowane z innymi systemami i instalacjami pozwalają również na przekazanie informacji o niebezpieczeństwie do straży pożarnej oraz do zarządcy nieruchomości.

 

System wykrywania pożaru - kilka słów o czujnikach pożarowych

 

Aktualnie systemy wykrywania pożaru wyposażone są w szereg różnorodnych czujników. Wśród czujników dymu wyróżnić możemy czujniki optyczne i jonizacyjne. Urządzenia pierwszego typu wykrywają dym dzięki "obserwacji" rozproszenia światła w pomieszczeniu. Z kolei drugi typ urządzeń reaguje na dym w nieco inny sposób - odnotowując zmiany w jonizacji powietrza (gdy pojawia się dym, następuje zmniejszenie prądu jonizacji powietrza). Czujniki reagują nie tylko w początkowych stadiach pojawienia się niebezpieczeństwa (dym), ale też i później, gdy mamy do czynienia z płomieniem. Ogień generuje promieniowanie podczerwone, które wykrywają czujniki płomienia.

 

Czujniki liniowe dymu wykorzystuje się w pomieszczeniach o dużej powierzchni. To skuteczniejsza alternatywa pojedynczych czujek dymu - w rozległych pomieszczeniach konieczne byłoby zamontowanie wielu takich urządzeń. Czujki pożarowe liniowe analizują przezroczystość powietrza w oparciu o wcześniej sprecyzowany poziom czułości. Specjalny algorytm analizuje te dwa rodzaje danych, dzięki czemu możliwe jest znaczne zmniejszenie ryzyka uruchomienia alarmu przez fałszywe bodźce. Z kolei systemy zasysające pobierają/zasysają powietrze z pomieszczenia, a następnie transportują je do modułu detekcyjnego. Taka instalacja wyposażona jest w specjalny wentylator. Rozwiązanie tego typu poleca się w miejscach, w których oczekuje się dużej czułości (większej, niż jest w stanie zagwarantować czujka pożarowa punktowa).

 

Planując i wdrażając systemy chroniące przed pożarem, należy pamiętać o podejściu kompleksowym. Profesjonalna sygnalizacja pożarowa to nie tylko wysokiej klasy urządzenia, posiadające niezbędne atesty i sprawdzony system sygnalizacji pożaru SAP, ale również bezawaryjna współpraca między poszczególnymi systemami. Dodatkowo należy pamiętać, że pierwszym etapem zawsze powinna być rzetelna analiza potrzeb inwestora.

 

https://www.panhydrant.pl/sklep/

Jak często należy przeprowadzać przegląd systemów oddymiania

Prawidłowe działanie urządzeń do usuwania dymu, potocznie zwanych systemami oddymiania, w sytuacji zagrożenia pożarowego, decyduje o życiu i zdrowiu ludzi, znajdujących się wewnątrz budynku. Nawet najbardziej zaawansowana technologia wykonania instalacji, nie spełni w 100%  pokładanych w niej oczekiwań, jeśli nie będzie poddawana regularnym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Rodzaje systemów wentylacji pożarowej

Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wskazują wprost które budynki powinny zostać wyposażone w urządzenia oddymiające bądź systemy różnicowania ciśnienia. Czym właściwie jest taka instalacja, z czego się składa i jakie jej rodzaje można wyróżnić? W dzisiejszym artykule przyglądamy się bliżej tym kwestiom...

Legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja gaśnic oraz agregatów gaśniczych

Niezależnie od profilu działalności, każdy budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w gaśnice. Dotyczy to również budynków, w których odbywa się działalność produkcyjno-magazynowa czy w nieruchomościach wykorzystywanych jako obiekt inwentarski. W urządzenia muszązostać wyposażone również place składowe.

Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zarządcy, właściciele bądź użytkownicy obiektu budowlanego zadbać o właściwe zabezpieczenie nieruchomości m.in. przed zagrożeniem pożarowym. Spoczywa na nich obowiązek respektowania wymagań techniczno-budowlanych oraz wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Indywidualne podejście

Profesjonalne doradztwo

Kompleksowe usługi

Terminowość

Zobacz ostatnią aktualność

Szkolenie z systemu sygnalizacji pożarowej Bosch

19.04.24

/

Zespół Safety Power

Tak kończymy ten tydzień????

Nasz personel stale podnosi swoje kwalifikacje i regularnie uczestniczy w szkoleniach branżowych. Rozwijamy się dla Was, aby móc świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Adres:

Oddział Warszawa

ul. Kineskopowa 1C, lok. 4
05-500 Piaseczno

Telefon: 574 209 466

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Radom

ul. Henryka Sienkiewicza 36 lok. 5
26-600 Radom

Telefon: 663 814 768

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

Oddział Lublin

ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1
20-601 Lublin

Telefon: 604 208 925

e-mail: info@safetypower.pl

 

Oddział Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 99
23-300 Janów Lubelski

Telefon: 534 733 678

e-mail: biuro@safetypower.pl

 

 

Czynne w godzinach:
Poniedziałek-piątek: 7:00–16:00

 

Pogotowie Techniczne
Obsługa awarii technicznych poza godzinami pracy biura

Telefon: 22 2562661

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@safetypower.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.