Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne - pomiar i poprawność działania

Dokonujemy pomiaru natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach. Sprawdzamy także czy oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne spełnia wymagania określone w normie PN-EN-12464-1:2004. Z przeprowadzonego badania wystawiamy protokół. Zgodnie z przepisami badanie należy przeprowadzać minimum raz na 2 lata.