Detektory gazów - GAZEX

Przegląd i konserwacja detektorów gazu są konieczne do niezawodnego działania systemu detekcji. Wykonując przegląd, każdy detektor poddajemy pomiarowi czułości za pomocą testowego gazu laboratoryjnego. Jeśli detektor zostanie uznany za uszkodzony lub konieczna będzie jego kalibracja, demontujemy sensor urządzenia i na czas naprawy montujemy sensor zastępczy. Przegląd systemu detekcji gazu w kotłowaniach i w garażach powinien by przeprowadzany przynajmniej raz w roku.