SYSTEM
SYGNALIZACJI
POŻARU

System Sygnalizacji Pożaru jest bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Montaż systemu to w wielu przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale nie tylko. Coraz częściej prywatni inwestorzy, przedsiębiorcy podejmują dobrowolną decyzję o założeniu dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż w przypadku zagrożenia pożarowego szybka detekcja i przekazanie informacji do centrali pożarowej zdecydowanie ogranicza skutki materialne pożaru, a przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

 

Jak uniknąć problemów związanych z eksploatacją systemu ?

Aby uniknąć awarii Systemu Sygnalizacji Pożaru, należy przeprowadzać przeglądy techniczne w okresach zalecanych przed producenta, nie  rzadziej jednak niż raz w roku. Odpowiednio częsta konserwacja pozwoli na niezawodne działanie instalacji, zapewni bezpieczeństwo użytkowników a także umożliwi odpowiednio wczesne wykrycie błędów i nieprawidłowości, które mogą powodować poważne uszkodzenia. Serwis elementów systemu powinno się powierzać osobom o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających autoryzację producentów na świadczenie usług z zakresu projektowania, instalacji oraz przeglądów technicznych i konserwacyjnych.

Nasza firma może zaoferować Państwu usługi w zakresie projektowania, instalacji, uruchomienia oraz konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. Posiadamy autoryzację producentów na wyżej wymienione usługi takich firm jak:

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.